TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespit ve tescil ) davası tebliği

TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C.D.D.
Dosya Numarası
:
2019/415...417 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TARSUS 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN


Davacı T.C.D.D. tarafından aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar kamulaştırıldığından; ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceğiniz, açacağınız davalarda husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerekeceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden bu parsellerde aşağıdam² si yazılı kısmın davacı adına tapuda irtifak hakkı tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin taraflar adına bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmazların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ilan olunur.07/01/2020

ESAS NO İLİ İLÇE MAHALLE ADA PARSEL Yüz ölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 Taktir edilen bedel TL
2019/415 MERSİN TARSUS Mithatpaşa 1875 19 106,43 106,43 106.430,00

DAVALI:NECMİYE KOYUNCU

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL Yüz ölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 Taktir edilenbedel TL
2019/416 MERSİN TARSUS Mithatpaşa 1875 11 66,89 66,89 68.890,00

DAVALILAR: ABDULBAKİ DEMİREL VE DİĞERLERİ

ESAS NO İLİ İLÇE MAHALLE ADA PARSEL Yüz ölçümü m2 Kamulaştırılan alan m2 Taktir edilen bedel TL
2019/417 MERSİN TARSUS Mithatpaşa 3637 6 693,12 693,12 1.277.118,00

DAVALILAR: YAHYA ACIYİYEN,MÜFİT ACIYİYEN,RAMAZAN AKIŞ VE DİĞERLERİ

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR