DİYARBAKIR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

DİYARBAKIR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DSİ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/80 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DİYARBAKIR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/80 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Çubuklu köyü
PARSEL NO : 201 ada 6 parsel
VASFI : Susuz Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET YILMAZ, DERYA YILGIN, EMİNE(MEHMET KIZI) , MEHMET YILMAZ, MEHMET EMİN YILMAZ, MUHLİS ÇELİK, NACİYE(REŞİT KIZI), SÜLEYMAN YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/80 Esas Esas sayısında dava açılmış olup;
a)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Diyarbakır Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,
c)Konuya ve taşınmazın değerineilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR