BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/187 esas
Tebligat Konusu
:
Balıkesir Altıeylül Küçükbostancı Mah. Ada No:107 Parsel No:71
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/187
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Balıkesir, Altıeylül, Küçükbostancı Mah.
ADA NO : 107
PARSEL NO : 71
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 42,17
MALİKİN ADI VE SOYADI : Rıfat İLER (Hüseyin oğlu), Ömer SARI (Recep oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davalı idare tarafından yukarıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma ve irtifak hakkı bedelinin tespiti ve tescili için açılan davanın verilen tensip kararı uyarınca;
Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptali veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece dava konusu yerin kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca İLAN OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR