BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051378
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 15.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2019/634 Esas
Tebligat Konusu
:
İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Tepecik, Kördere Mevkii, 483 parselde kayıtlı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri, hissedar ve ilgililer

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/634 Esas 11/09/2019
Konu : İlan Hk.
BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLAN


Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Meryem Üstündağ tarafından, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Tepecik, Kördere Mevkii, 483 parselde kayıtlı taşınmazın D-100 Ayrımı Çatalca-Subaşı Devlet Yolu kamulaştırma sahasında içerisinde kalması nedeniyle, 2942 Sayılı Yasa'nın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 11. maddesi uyarınca, kıymet takdir raporu değeri üzerinden pazarlıkla satın alma usulü ile kamulaştırma bedeli konusunda davalılar Osman Kaya ve Fehmi Kızılkaya ile anlaşma sağlanamadığından, taşınmazın değerinin tespiti ile idare adına yol olarak terkinine, tüm takyidatlarından, istimlak bedelinden tebdiline karar verilmesi istemli dava açılmıştır.
TAPU KAYDI: İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Tepecik, Kördere Mevkii, 483 parsel
TAPU MALİKLERİ: OSMAN KAYA VE FEHMİ KIZILKAYA
KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
Açılacak davalarda husumetin,Karayolları Genel Müdürlüğü' ne yöneltileceği,
2942 Sayılı Yasa'nın 14. maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içinde, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden, taşınmazın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank T.A.O. Valide Sultan Şubesi'ne yatırılacağı,
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur.11/09/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR