TARSUS 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

TARSUS 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/412-413-414
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜD. tarafından aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar kamulaştırıldığından; ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceğiniz, açacağınız davalarda husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma karar aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden bu parsellerde aşağıda m²si yazılı kısmı davacı adına tapuya tescil edileceği, mahkememizce tespit edilerek kamulaştırma bedelinin taraflar adına bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmazların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizgerektiği ilan olunur.30/12/2019

ESAS NO İLİ İLÇE MAH PARSEL Kamulaştırılan alanm2 MALİKİ
2019/412 MERSİN TARSUS Mithatpaşa 1873 ada, 6 parsel 23,19 Ramazan Gevanci, Adnan Aslan, Mürüvet Temiz, Halis Eryılmaz, İlkay Yiğit, Adile Düveli, Kenan Altaş, Yusuf Turna, İsa Sağlam
2019/413 MERSİN TARSUS Mithatpaşa 1874 ada, 6 parsel 56,77 Mehmet Çağrıtekin
2019/414 MERSİN TARSUS Mithatpaşa 1875 ada, 13 parsel 61,29 Sevda Atayilmaz, Mehmet Erkaplan, Haci Erece, Şahin Altıparmak, Nevin Huto, Remziye Çakır, Nahit Tekdağ, Hüseyin Erçik, Salih Hıdıroğlu
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR