KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/95
Tebligat Konusu
:
Kocaeli, İlçesi: İzmit , Mh.: Durhasan Mah. Parsel No: 9432 (eski 1170 parselin kamulaştırılması
Tebligat Muhatabı
:
Behiye Şahin, Bekir Vural, Cevat Şahin, Görgün Vural, Güler Vural, Gülser Çelikoğlu, Gürkan Vural, Hatice Ünlükutlu, Hüseyin Şahin, Müşerref Vural, Melek Vural, Nefiye Ersoy, Ömriye Altaş, Özkan Şahin, Remziye Tanaç, Sevim Kılıç

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kocaeli 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;
Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Dosya No:2020/95 İl:Kocaeli, İlçesi: İzmit , Mh.: Durhasan Mah.
Parsel No: 9432 (eski 1170 parsel )
Maliklerin isim ve soyadları: Behiye Şahin, Bekir Vural, Cevat Şahin, Görgün Vural, Güler Vural, Gülser Çelikoğlu, Gürkan Vural, Hatice Ünlükutlu, Hüseyin Şahin, Müşerref Vural, Melek Vural, Nefiye Ersoy, Ömriye Altaş, Özkan Şahin, Remziye Tanaç, Sevim Kılıç.
1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2- Husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.
5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR