ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050539
Şehir : Ardahan
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 14.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: BOTAŞ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/212
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri
Duruşma Tarihi
:
02.10.2019 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ARDAHAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

1-Aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarında; davalı maliki, bulunduğu yer, mülkiyet kamulaştırması yapılacak alanbelirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili 235 ARVİN DGBH FAZ -1PORJESİ güzergahında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleşmesi için, Enerji Piyasası Düenleme Kurulu'nun 05/12/2013 tarih 4748-2 sayılı kararı ile alınan "Lüzum kararı" na istinaden, kamulaştırm Kanunu hükümlüreni göre BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 19/08/2016 tarih ve 236 sayılı kararı ile kamulaştırma güzergahında kalan ve Mülkiyet-daimi irtifak hakkı tesis etmek üzere kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki, zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında sağlanamadığından bahisle BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır. 2-İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri; Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,3-Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği ve adresinin BOTAŞ Genel Müdürlüğü Bilkent Plaza A/1-2 Blok 06530 Bilkent /ANKARA olduğu,
4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ardahan İli, Merkez İlçesi Şubesinde bulunan herhangi bir bankanın açılacak mevduat hesabına,karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,
5-İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
6-Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,
7-Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup ilgililerin duruşmanın yapılacağı 02/10/2019 günü saat 09:00'da Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK 2942 Sayılı Yasa’nın 4650 Sayılı Yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ile 31. maddeleri uyarınca İLAN OLUNUR. 02/09/2019

Sıra No Esas No Köy/Mah Duruşma günü Ada Parsel Cinsi Malik, Zilyed, Hissedarlar(Davalılar 49 yıllak müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı Geçici İrtifak Hakkı
1 2019/212 Değirmenli köyü 02/10/2019 122 17 Tarla Şerafettin Taşdemir 158,18 m² 57,31 m²
2 2019/220 Değirmenli köyü 02/10/2019 118 10 Tarla Umut Çeğil 468,87 m² 171,47 m²
3 2019/224 Değirmenli köyü 02/10/2019 121 33 Tarla YusufKarabağ 474,71m² 154,94 m²
4 2019/214 Değirmenli köyü 02/10/2019 122 17 Tarla Gönül Şimşek 725,78 m² 272,28 m²
5 2019/228 Değirmenli Köyü 02/10/2019 121 69 Tarla Mağrup Taşdemir 328,07 m² 123,47 m²
6 2019/226 DeğirmenliKöyü 02/10/2019 121 43 Tarla Muhlis Şimşek 611,47 m² 228,84 m²
7 2019/222 Değirmenli köyü 02/10/2019 118 15 Tarla Şener Çoban 1.854,51m² 707,14m²
8 2019/216 Değirmenli köyü 02/10/2019 122 153 Tarla Enver Karabulut 146,58m² 15,92 m²
9 2019/218 Değirmenli Köyü 02/10/2019 121 81 Tarla Adil Yeşiltaş, Kadir Yeşiltaş 649,57m² 200,12m²
10 2019/232 Değirmenli Köyü 02/10/2019 121 71 Tarla Atıf Şimşek 485,09m² 143,46m²
11 2019/234 Değirmenli Köyü 02/10/2019 122 15 Tarla Şener Aktaş 273,71m² 59,24m²
12 2019/230 Değirmenli Köyü 02/10/2019 122 39 Tarla Ahmet Güneş 304,53m² 124,67m²
13 2019/215 Sulakyurt Köyü 02/10/2019 118 31 Tarla Binali Aktaş, Recep Aktaş 820.81 m² 308.32m²
14 2019/233 Sulakyurt köyü 02/10/2019 103 48 Tarla Sacide Gültekin 379.12m² 142.74m²
15 2019/231 Sulakyurt köyü 02/10/2019 105 36 Tarla Merali Türk 2080.64m² 818.44m²
16 2019/229 Sulakyurt köyü 02/10/2019 109 43 Tarla Kenan Altun 65.47m² 24.72m²
17 2019/227 Sulakyurt köyü 02/10/2019 113 28 Tarla Rahim Aydın, Zekeriye Aydın 671.45m² 251.57m²
18 2019/225 Sulakyurt köyü 02/10/2019 114 11 Tarla Işık Şamil 66.07m² 0m²
19 2019/223 Sulakyurt köyü 02/10/2019 114 41 Tarla Ensar Bilgin 91.66m² 0m²
20 2019/221 Sulakyurt köyü 02/10/2019 118 1 Tarla U-Nas İnşaaat Gıda Tur. Şir. 435.59m² 138.49m²
21 2019/219 Sulakyurt köyü 02/10/2019 118 21 Tarla Şemsettin Işık 388.79m² 145.08m²
22 2019/217 Sulakyurt köyü 02/10/2019 118 30 Tarla Feyzullah Çeğil 529.47m² 199.01m²
23 2019/213 Sulakyurt köyü 02/10/2019 118 32 Tarla Uğur Gümüş 556.37m² 209.23m²
24 2019/211 Sulakyurt köyü 02/10/2019 118 33 Tarla Erbay Tırpancı 481.26m² 155.66m²
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR