LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/241 .... 312 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri.
Duruşma Tarihi
:
12.12.2019 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LAPSEKİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI


Kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazların KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü) vekili Av. Tuçe Helin GÜRBÜZ GÜLEÇ tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'ne isabet eden kısımlarda, tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış olan Kamulaştırma bedeli tespiti ve tescil davalarında;

1-Davacı KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü) yönetim kurulunun 05/05/2017 gün ve 2017/9997 Sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet, bir kısmında irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamu Yararı Kararının T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün 03/02/2017 T.2017/35 sayılı Olur'u onaylandığı,

3-Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Lapseki Şubesine yatırılacağı,

4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği,

5-Duruşmanın 12/12/2019 günü saat 09:00'da Lapseki Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6-Açılacak davalarda husumetin KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne (Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü) yöneltilmesi gerektiği,7-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 8-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyetinin idare adına tesciline karar verileceği, Husularındaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.13.11.2019

SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL MALİKİ KAMULAŞTIRILAN ALAN

1 2019/241 ÇANAKKALE LAPSEKİ KEMİKLİALAN 120
120
120
31
32
33
Nazire Dedeman Çağatay 7.055,80 m2 arazinin 1.584,35 m2'lik, 6.134,30 m2 arazinin 2.667,27 m2lik kısmı, 5.071,07 m2lik arazinin 3.161,79 m2lik kısmı
2 2019/242 ÇANAKKALE LAPSEKİ KEMİKLİALAN 120 34 Halim Çolak 3.591,97 m2 arazinin tamamı
3 2019/243 ÇANAKKALE LAPSEKİ KEMİKLİALAN 120 35 Tekin İldeniz 7.119,92 m2 arazinin tamamı
4 2019/244 ÇANAKKALE LAPSEKİ KEMİKLİALAN 120 55 Fevzi Topcuoğlu 4.133,55 m2 arazinin tamamı
5 2019/245 ÇANAKKALE LAPSEKİ KEMİKLİALAN 120 39 Nazife Boduroğlu
Yusuf Yılmaz
9.114,57 m2 arazinin 4.561,62 m2lik kısmı
6 2019/246 ÇANAKKALE LAPSEKİ KEMİKLİ
ALAN
119
120
17
36
Recep Aktuğ 152,63 m2 6.813,44 m2 arazinin tamamı
7 2019/247 ÇANAKKALE LAPSEKİ KEMİKLİALAN 120 44 İbrahim Sina Uçkan 3.445,41 m2 arazinin tamamı
8 2019/248 ÇANAKKALE LAPSEKİ KEMİKLİ
ALAN
120 56 İbrahim Sina Uçkan 5.769,94 m2 arazinin tamamı
9 2019/249 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 278 Hacer İneli 2.053,78 m2 arazinin tamamı
10 2019/250 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 277 Cemal Döner 5.830,41 m2 arazinin tamamı
11 2019/251 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 120 Ersen Doğar ve.... 12.076,20 m2 arazinin 8.675,67 m2lik kısmı
12 2019/252 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 282 Günal Ergin 2.183,34 m2 arazinin tamamı
13 2019/253 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 289 Mazlum Kursan 1.452,30 m2 arazinin 507,26 m2lik kısmı
14 2019/254 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 264 Şevket Baltacı 2.105,45 m2 arazinin 1.261,53 m2lik kısmı
15 2019/255 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 92 Sezgin Kılıç 11.913,49m2 arazinin 9.670,78 m2lik kısmı
16 2019/256 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 281 Naci Ertuğrul ve.. 1.883,53 m2 arazinin tamamı
17 2019/257 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 143 31 Esin Uluduğ 1.315,90 m2 arazinin tamamı
18 2019/258 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 145 62 Ulviye Kırkkavaklı 3.059,58 m2 arazinin tamamı
19 2019/259 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 258 Osman Şahin 1.007,58 m2lik arazinin 812,97 m2lik kısmı
20 2019/260 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 244 Hikmet İlkönü 3.394,27m2 arazinin tamamı
21 2019/261 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 243 Mehmet Ergin 3.743,81 m2 arazinin 2.077,79 m2lik kısmı
22 2019/262 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 147 96 Harun Karşağ 11.503,77 m2 arazinin 1.294,21 m2lik kısmı
23 2019/263 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 411 Zinnet Süren 10.638,45 m2 arazinin 1.348,51 m2 lik kısmı
24 2019/264 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 140 Melahat Aşkın 2.573,34m2 arazinin 867,58 m2 lik kısmı
25 2019/265 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 101 89 Hasan Ekren 4.489,59m2 arazinin 2.427,22m2 lik kısmı
26 2019/266 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 135 Ökkaş Özoğlu 20.045,10m2 arazinin 638,69 m2lik kısmı
27 2019/267 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 529 Muharrem Özel 3.134,76m2 arazinin tamamı
28 2019/268 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 263 Abdulmutallip Yılmaz 1.870,89 m2 arazinin 1.092,16 m2'likkısmı
29 2019/269 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 285 Leziz Ustabaş 2.820,72 m2 arazinin tamamı
30 2019/270 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 110 Hüseyin (Halil Oğlu)
Saliha (Halil Kızı)
4.829,17 m2 arazinin tamamı
31 2019/271 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 144 7 Avni Bektaş 2.039,15 m2 arazinin 119,94 m2'si
32 2019/272 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 802 Çağdaş Yüksel 4.175,70m2 lik arazinin 3.340,21 m2'si
33 2019/273 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 288 Hamiyet Aybedir 1.078,97 m2 lik arazinin 362,02 m2'si
34 2019/274 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148
148
108
109
Engin Doğar 8.900,70 m2 arazinin tamamı, 5.661,43 m2 arazinin tamamı
35 2019/275 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 104 Aslı Bozca ve.... 11.458,87 m2 arazinin tamamı
36 2019/276 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 112 87 Ahmet Gür ve.... 11.340,85 m2 arazinin tamamı
37 2019/277 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 498 Tülay Tunçel 1.163,21 m2 arazinin tamamı
38 2019/278 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 ADA
148 ADA
497
301
Sami Özçetin 4.008,00m2 arazinintamamı, 1,034,68 m2 arazinin tamamı
39 2019/279 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 470 Ersan Teoman 3.068,16m2 arazinin 1.059,71 m2'lik kısmı
40 2019/280 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 501 Vehbi Dönmez 12.369,27m2arazinin 9.562,38m2si
41 2019/281 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 530 Remziye Özel 2.392,88 m2 arazinin tamamı
42 2019/282 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 143
148
148
148
148
29
261
284
242
257
Erhan Teoman 2.005,94 m2 arazinin tamamı, 2.076,47 m2 arazinin tamamı, 4.352,17 m2 arazinin tamamı, 526,55 m2 arazinin tamamı, 7.128,35 m2 arazinin 5.944,54 m2lik kısmı
43 2019/283 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 142 121 Mustafa Daniş Ünverdi ve... 10.863,98 m2 arazinin 6.720,21 m2lik kısmı
44 2019/284 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 144 4 Fatma Esra Eyinç 1.158,73 m2 arazinin tamamı
45 2019/285 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 143 33 Metehan İçer 1.370,57 m2 arazinin tamamı
46 2019/286 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 142 118 Lütfiye Kök 1.733,61 m2 arazinin tamamı
47 2019/287 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148
148
111
133
Yusuf Kuzu 5.856,30 m2 arazinin tamamı, 12.794,79 m2lik arazinin 3.289,44 m2lik kısmı
48 2019/288 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 142 120 Kenan İşaşır 6.787,10 m2 arazinin 3.243,05 m2lik kısmı
49 2019/289 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 101 92 Zehra Dinç 3.117,97 m2 arazinin tamamı
50 2019/290 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 143 32 Seher Sucaklı 1.282,48 m2 arazinin tamamı
51 2019/291 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 101 93 Ayşegül Yıldız Yavuz 5.295,35 m2 arazinin tamamı
52 2019/292 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 525 Ali Ekren ve.... 5.234,54 m2 arazinin tamamı
53 2019/293 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 485 Saadet Kutluboğa 13.496,18 m2 arazinin 3.854,85 m2'si
54 2019/294 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 414 Özgür Üstün 18.752,13 arazinin 10.616,34 m2 si
55 2019/295 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 145 61 Ahmet Kamil Özer 4.929,07 m2 arazinin tamamı
56 2019/296 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 143 30 Gönül Keskin 1.555,16 m2 arazinin tamamı
57 2019/297 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148
148
522
523
Hasan Önen 6.792,08 m2 arazinin amamı, 6.010,05 m2 arazinin 1.086,07 m2si
58 2019/298 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 486 Davut Okyay 4.206,94 m2 arazinin 1.087,19 m2 'si
59 2019/299 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 499 Ömer Döngeloğlu 1.894,08 m2 arazinin 680,93 m2si
60 2019/300 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 262 Nazmi Ertuğrul 1.898,94 m2 lik arazinin 1.422,62 m2lik kısmı
61 2019/301 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 524 Ruhan Sağlam 1.309,25 2 lik arazinin 515,55 m2si
62 2019/302 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 112 Neziha Tanrıver 4.084,30 m2 arazinin tamamı
63 2019/303 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 101 100 Kadriye Dündar 7.380,98 m2 lik arazinin tamamı
64 2019/304 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 144 6 Mehmet Teoman 1.830,38 m2 lik arazinin 677,79 m2 lik kısmı
65 2019/305 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 102 Fatma Teoman 2.950,58 m2 lik arazinin tamamı
66 2019/306 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148
148
84
86
Hüseyin Özcan 14.165,10 m2 arazinin 1.068,86 m2'lik kısmı,
10.487,41 m2'lik arazinin 1.769,83 m2'likkısmı
67 2019/307 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 145
144
148
142
65
2
103
117
İbrahim Evran 2.759,78 m2, 1.032,19 m2, 8.590,52 m2, 1.548,73 m2 arazilerin tamamı
68 2019/308 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 142 Hazmi Aktürk 1.658,27 m2 arazinin, 374,41 m2 lik kısmı
69 2019/309 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 484 Sami Kavas 14.793,78 m2 arazinin 4.030,87m2si
70 2019/310 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 526 Nermin Ünlü 4.864,30 m2 arazinin tamamı
71 2019/311 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 413 Altıngül Karataş 10.726,92 m2 arazinin tamamı
72
2019/312 ÇANAKKALE LAPSEKİ SULUCA 148 892 Canan Bayrak ve...
3.360,56 m2 arazinin tamamı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR