ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası duruşma gününün ilanen tebliği

ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01150147
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : MAHMUTSEYDİ MAH. / ALANYA
Yayınlandığı Gazeteler

ALANYA POSTASI 13.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Alanya / Mahmutseydi Mahallesinde bulunan tarla nitelikli 6 adet taşınmazın kamulaştırılması
Tebligat Muhatabı
:
TAPU MALİKLERİ, HİSSEDARLAR, İLGİLİLER
Duruşma Tarihi
:
18.06.2020 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ALANYA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ DUYURUSU

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalı sütununda isimi belirtilen kişi hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilenara kararı uyarınca; 1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyarınca TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;

2- a)Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutseydi mahallelesinde kain aşağıda tabloda verilen taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacağı,
b)2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
c)Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,
d)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne adına tescil edileceği;
e)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alanya Şubesine yatırılacağı;

f)Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3- a)Duruşma gününün 18/06/2020 günü saat 09:00-09:30 saatleri arası olacağı; b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. maddesi gereğince davalıya davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 07/01/2020

Dosya No Davalı Adı Soyadı İlçe Köy Ada Parsel Vasfı M2 Hisse Oranı
2020/164 Ali Yiğit
Kemal Yiğit
Alanya Mahmutseydi 479 10 TARLA 143,27m2 TAM
2020/165 Ahmet Tavlı Alanya Mahmutseydi 421 2 TARLA 683,86m2 TAM
2020/168 Niyazi Özdemir Alanya Mahmutseydi 435 11 TARLA 238,60m2 TAM
2020/174 Miras Bırakan Mustafa Şahin Mirasçıları:
Aynur Türemiş
Hayri Şahin
Mustafa Şahin
Nuri Şahin
Şükran Şahin
Alanya Mahmutseydi 492 3 TARLA 855,51m2 TAM
2020/175 Hasan Biber Alanya Mahmutseydi 539 5 TARLA 556,15 m² TAM
2020/178 Mehmet Yiğit Alanya Mahmutseydi 392 4 TARLA 304,04 m² TAM
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR