OLTU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası karar tebliği

OLTU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156237
Şehir : Erzurum / Oltu
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BOTAŞ
Dosya Numarası
:
2016/314 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Hak iddia edenler

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
OLTU
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2016/314 Esas 16/03/2020

İ L A N

Davacı BOTAŞ ile Davalılar ABDULKADİR UYANIK ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Erzurum ili Oltu İlçesi Ayyıldız Mah. 881 ada 15 parsel nolu taşınmazda 2090,57 metre karelik daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedeli olarak 5.502,61 TL'nin TESPİTİNE, Oltu Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/07/2015 tarih 2015/1117 Esas 2015/1671 Karar sayılı dosyasında davalılara 4.630,08 TL ödendiği anlaşıldığından bakiye 872,53 TL'nin depo edildiği anlaşılmakla belirlenen bu bedelin davalılara ödenmesine, 872,53 TL'ye 24/06/2016 tarihinden 01/02/2017 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine, hesaplanan faizin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

3-Davalılar Mevlüt Uğurel, Songül Yıldırım, Canan Erkılıç, Saadet Yıldız, İsrafil Öztürk, Cahide Bülbül, Ali Rıza Öztürk, Yücel Öztürk, Elmast Kılcı, Ali Kılcı, Veysel Kılcı, İhsan Kılcı, Hasan Kılcı, Hüseyin Kılcı, Bayram Kılcı, Hikmet Kılcı, Nurettin Çakır, Emriye Engin, Nihat Çakır, Fuat Çakır, Nevriye Aydın, Suat Çakır, Ender Çakır, Numan Çakır, Nizam Çakır ve Behiye Uyanık yönünden açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE,

4-a)Erzurum ili Oltu ilçesi Ayyıldız mah. 881 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kadastro bilirkişisinin 29/03/2016 tarihli raporunda kırmızı renkli kalemle çizili D ve D 1 harfleri ile gösterilen 2090,57 m² 'lik kısmının 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi gereğince kullanım hakkı davacı idare BOTAŞ'a ait olmak üzere Hazine lehine daimi irtifak hakkı tesisiyle TAPUYA TESCİLİNE,
b)Erzurum ili Oltu ilçesiAyyıldız mah. 881 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kadastro bilirkişisinin 29/03/2016 tarihli raporunda mavi renkli kalemle çizili ve C harfi ile gösterilen 734,08 m2'lik kısmının dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile davacı BOTAŞ lehine geçici irtifak hakkı tesisi ile ilgili hususta tapu kaydındaki hak ve mükellefiyetler kısmına şerh düşülmesine, Dair, tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden kesin, kamulaştırma bedeli yönünden gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.01/02/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR