BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası tebliği

BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2019/296 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/296 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAH.
MEVKİİ : HAN GEDİĞİ
ADA NO : 251
PARSEL NO : 21
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 26.734 m²
KAMULAŞTIRILACAK ALAN:225,13 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN ÖZYER(HASAN OĞLU)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davanın verilen tensip kararı uyarınca;
Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptali veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'nı hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mülkiyet bedeli üzerinden taşınmazın mülkiyet hakkını kamulaştırma yapan ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen mülkiyet kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca İLAN OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR