SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası tebliği

SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/37 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Abdul Muhtalip Yılmaz, Ali Yıldız, Bilgi Nurgün, Celal Dede, Emine Pekin, Türkan Arı
Duruşma Tarihi
:
28.04.2020 10:15

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/37 Esas


KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul, Silivri, Fenerköy Mah., 1744 parsel
MEVKİİ : Karasinan(Gürçeşme)
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 1744
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.932,11m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdul Muhtalip Yılmaz, Ali Yıldız, Bilgi Nurgün, Celal Dede, Emine Pekin, Türkan Arı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 1744 parsel
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/37 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
a-)Meşruhatlıdavetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıdamaddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d)Mahkemece tespit edinilecek kamulaştırma bedeli haksahipleri adına T.C Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılaçaktır.
e)Konuyave taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f)Yukarıda esas numaraları yazılı dosyanın duruşması 28/04/2020 günü saat 10:15'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlamıştır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.16/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR