GÜRÜN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescili) dava tebliği

GÜRÜN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049113
Şehir : Sivas / Gürün
Yayınlandığı Gazeteler

GÜRÜN GÜNDEM 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/33...85 Esas
Tebligat Konusu
:
SİVAS İLİ GÜRÜN İLÇESİ KARAÖREN KÖYÜ güzergahına rastlayan taşınmazlar
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri, hissedar ve ilgililer
Duruşma Tarihi
:
27.09.2019 09:30

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GÜRÜN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlarda, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyetleri kapsamında yapılan SİVAS İLİ GÜRÜN İLÇESİ KARAÖREN KÖYÜ güzergahına rastlayan taşınmazların mülkiyet/irtifak hakkının tespit edilecek bedel karşılığı 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına mülkiyet ve irtifak hakkının tapuya tescili için Mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedel tespit ve tescil davalarında; 1-Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11/09/2015 tarih ve 13-309 sayılı kamu yararı kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Kamu Yararı Kararının, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 22/09/2017 tarih ve E.57538 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,
3-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası GÜRÜN şubesine yatırılacağı,
4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5-Duruşmanın 27/09/2019 (2019/33 Esas - 2019/85 Esas sayılı dosyaların duruşma tarihi aşağıdadır.) tarihinde saat: 09:00’ten itibaren Gürün Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
6-Duruşmanın 29/11/2019 (2019/40,2019/41,2019/42,2019/45,2019/54,2019/65,2019/71,2019/73 ve 2019/82 Esas sayılı dosyaların duruşma tarihi aşağıdadır.) tarihinde saat: 09:00'ten itibaren Gürün Asliye Hukuk Mahkemesi salonuda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
7-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
8-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
9-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Kamulaştırılan Taşınmazın İli: Sivas İlçesi: Gürün
Mülkiyet İrtifak
Dosya Esas No: KöyüMevkii Pafta No: Ada/Parsel No: Malikin Adı-Soyadı-Baba Adı Kam. Alanı m²Kam Alanı m²
2019/33 Karaören Suluova J38C22A 103-43 Fatma Cebecioğlu- Tevfik ......... 167,72
Ekrem Cebecioğlu-Tevfik
Hakkı Cebecioğlu-Tevfik
Kudret Cebecioğlu-Tevfik
İbrahim Etem Cebecioğlu-Tevfik
Şükrü Cebecioğlu-Tevfik
Bahri Cebecioğlu-Tevfik
2019/34 Karaören Suluova J38C22A 103-29 Bayram Dağ-Hacı Bayram......... 368,31
Ekrem Dağ-Hacı Bayram
İlhami Dağ-Hacı Bayram
Bakiye Dağ-Hacı Bayram
Hatun Dağ-Hacı Bayram
Hamit Dağ-Hacı Bayram
Ülger Dağ-Hacı Bayram
Şefik Dağ-Hacı Bayram
2019/35 Karaören Karaseki J38C22C 105-16 Ümmühan Cebecioğlu-Rasim23,27 2.510,70
2019/36 Karaören Karaseki J38C22D 105-14 Hasan Cebeci-Hasan Hüseyin......... 184,37
2019/37 Karaören Karataş J38C22D 104-9 Mehmet Doğan-Şeyh hamit46,92 1.201,04
2019/38 Karaören Suluova J38C22A 103-27 Zeliha Şahin-Ali 23,26 407,60
2019/39 Karaören Suluova J38C22A 103-30 Kemalettin Cebecioğlu-Halis......... 355,93
2019/40 Karaören Suluova J38C22A 103-28 Şeyh Hamit Doğan- Hasan......... 437,96
2019/41 Karaören Suluova J38C22A 103-33 Hasan Yıldız-Yusuf......... 297,62
2019/42 Karaören Suluova J38C22A 103-32 Suzan Kantaş-Veli......... 336,08
İsminaz Kantaş-Veli
Hüseyin Kantaş-Veli
Mahsuni Kantaş-Veli
İrfan Kantaş-Veli
Habibe Kantaş-Veli
Mehmet Kantaş-Veli
2019/43 Karaören Suluova J38C22A 103-49 Besim Cebecioğlu-Hakkı......... 377,12
Erol Cebecioğlu-Ahmet Rifat
2019/44 Karaören Suluova J38C22A 103-48 Meryem Kaya-Hasan,,,,,,,,, 298,84
Hamit Kaya-Halil
Emine Kaya-Halil
Nardane Kaya-Halil
Adem Kaya-Halil
Fadime Kaya-Halil
Güllü Kaya-Halil
Mevlüde Kaya-Halil
Songül Kaya-Halil
Güldane Kaya-Muharrem
Fatma Kaya-Doğan
Coşkun Kaya-Doğan
Pınar Kaya-Doğan
Serap Kaya-Doğan
Sevtap Kaya-Doğan
2019/45 Karaören Suluova J38C22A 103-35 Cemal Cam-Zeynel........... 372,66
Meryem Teymur-Zeynel
Fatma Tanyıldız-Zeynel
Elif Cam-Kaya
Cemile Karakaya-Süleyman
Fatma Navaro-Süleyman
Muhammet Zeynelabidin Cam-Süleyman
Leyla Watt-Süleyman
Fatımai Zehra Cussens-Süleyman
2019/46 Karaören Suluova J38C22A 103-47 Mevlüt Cebecioğlu-Muharrem Şevki ........... 729,99
2019/47 Karaören Suluova J38C22A 103-44 Ümmahan Cebecioğlu-Rasim ........... 165,77
2019/48 Karaören Suluova J38C22A 103-37 Nerdegül Arslan-Hulusi ........... 210,64
Duran Şahin-Hulusi
Nail Şahin-Hulusi
Alaaddin Şahin-Hulusi
Muhammet Şahin-Hulusi
Güleser Dağuşağı-Hulusi
Hanım Şahin-Cuma
2019/49 Karaören Suluova J38C22A 103-20 Mehmet Doğan-Salih ........... 426,20
Zeynep Doğan-Salih
2019/50 Karaören Suluova J38C22A 103-52 Emine Şahin-Ali........... 555,10
2019/51 Karaören Elmapınar J38C22A 103-50 Adalet Cebecioğlu-Rıza ........... 408,46
Mahinur Cebecioğlu-Necati
Meral Cebecioğlu-Necati
Abdulkadir Cebecioğlu-Necati
Birol Cebecioğlu-Necati
Cengizhan Cebecioğlu-Necati
Gülhan Mutlu-Necati
2019/52 Karaören Fazlınağılı J38C22C 105-42 Hikmet Cebecioğlu-Mehmet Nafiz .......... 1.390,11
2019/53 Karaören Suluova J38C22A 103-26 Ergün Yarmacı-Abidin .......... 320,67
Turgut Yarmacı-Abidin
Soner Yarmacı-Abidin
Mehmet Yarmacı-Abidin
Mustafa Yarmacı-Abidin
Siyfeddin Yarmacı-Abidin
2019/54 Karaören Suluova J38C22A 103-25 Cemal Cam-Zeynel........... 429,50
Meryem Teymur-Zeynel
Fatma Tanyıldız-Zeynel
Elif Cam-Kaya
Cemile Karakaya-Süleyman
Fatma Navaro-Süleyman
Muhammet Zeynelabidin Cam-Süleyman
Leyla Watt-Süleyman
Fatımai Zehra Cussens-Süleyman
2019/55 Karaören Fazlınağılı J38C22C 105-41 Özcan Cebecioğlu-Nurettin 20,50 2.063,92
2019/56 Karaören Fazlınağılı J38C22C 105-40 Fatma Cebecioğlu-Ali ........ 2.199,26
2019/57 Karaören Fazlınağılı J38C22C 105-39 Döne Cebecioğlu-Mustafa 20,50 4.213,33
Özcan Cebecioğlu-Mustafa
Hatice Cebecioğlu-Mustafa
Zöhre Cebecioğlu-Mustafa
Fatma Cebecioğlu-Mustafa
Suat Cebecioğlu-Mustafa
Şükran Cebecioğlu-Mustafa
Cavat Cebecioğlu-Mustafa
2019/58 Karaören FazlınağılıJ38C22C 105-33 Mehmet Özdemir-Mevlüt ......... 708,27
Pakize Özdemir-Mevlüt
Hasan Özdemir-Mevlüt
Hacı Ömer Özdemir-Mevlüt
Naime Özdemir-Mevlüt
2019/59 Karaören Fazlınağılı J38C22C 105-31 Mehmet Özdemir-Mevlüt ......... 2.436,15
Pakize Özdemir-Mevlüt
Hasan Özdemir-Mevlüt
Hacı Ömer Özdemir-Mevlüt
Naime Özdemir-Mevlüt
2019/60 Karaören Suluova J38C22A 102-34 Kemal Tokuş-Rahim .......... 465,86
2019/61 Karaören Kirligüney J38C22A 102-35 Turabi Doğan-Mehmet 11,71 321,46
Arife Doğan-Zekeriya
Gülfire Ecevit-Mehmet
Şahdane Doğan-Mehmet
Ali Doğan-Mehmet
2019/62 Karaören Suluova J38C22A 103-38 Adalet Cebecioğlu-Rıza 16,59 178,37
Süer Cebecioğlu-Ziya
Mahinur Cebecioğlu-Necati
Meral Cebecioğlu-Necati
Abdulkadir Cebecioğlu-Necati
Birol Cebecioğlu-Necati
Cengizhan Cebecioğlu-Necati
Gülhan Cebecioğlu-Necati
2019/63 Karaören Suluova J38C22A 103-34 Özcan Cebecioğlu-Nurettin ......... 347,23
2019/64 Karaören Suluova J38C22A 103-36 Seyfi Cebecioğlu-Nurettin ......... 281,95
Nihat Cebecioğlu-Nurettin
Namık Cebecioğlu-Nurettin
Özcan Cebecioğlu-Nurettin
Nuh Selim Cebecioğlu-Nurettin
Tekin Cebecioğlu-Nurettin
2019/65 Karaören Suluova J38C22A 103-46 Hacı Toprak-İhsan .......... 336,42
2019/66 Karaören Suluova J38C22A 103-40 Niyazi Cebecioğlu-İbrahim 5,26 399,65
2019/67 Karaören Suluova J38C22A 103-41 Özcan Cebecioğlu-Nurettin .......... 516,15
Tekin Cebecioğlu-Nurettin
Nuh Selim Cebecioğlu-Nurettin
Seyfi Cebecioğlu-Nurettin
Nihat Cebecioğlu-Nurettin
Namık Cebecioğlu-Nurettin
2019/68 Karaören Suluova J38C22A 103-45 Adalet Cebecioğlu-Rıza .......... 393,61
Mahinur Cebecioğlu-Necati
Meral Cebecioğlu-Necati
Abdulkadir Cebecioğlu-Necati
Birol Cebecioğlu-Necati
Cengizhan Cebecioğlu-Necati
Gülhan Mutlu-Necati
2019/69 Karaören Suluova J38C22A 102-32 Gönül Kantaş-Hıdır.......... 1.490,54
2019/70 Karaören Suluova J38C22A 102-144 Hacı Ömer Özdemir-Mevlüt .......... 1.980,25
Pakize Özdemir-Mevlüt
Hasan Özdemir-Mevlüt
Naime Özdemir-Mevlüt
Mehmet Özdemir-Mevlüt
2019/71 Karaören Kirligüney J38C22A 102-36 Mehmet Kantaş-Veli 2,30 1.512,95
Habibe Kaplan-Veli
İrfan Kantaş-Veli
Mahsuni Kantaş-Veli
Hüseyin Kantaş-Veli
İsminat Kantaş-Veli
Suzan Kantaş-Veli
2019/72 Karaören Suluova J38C22A 103-39 Hakan Cebecioğlu-Muharrem Şevki ......... 239,92
2019/73 Karaören Suluova J38C22A 103-31 Yadiger Kaya-Mehmet Ali ......... 373,55
Aynur Keklik-Mehmet Ali
Muhlis Dağ-Mehmet Ali
Aysel Dağ-Mehmet Ali
Ülger Dağ-Mehmet Ali
Halis Dağ-Mehmet Ali
Ayşe Dağ-Yusuf
Yüksel Çoban-Mehmet Ali
2019/74 Karaören Fazlınağılı J38C22C 105-38 Fatma Cebecioğlu-Ali 21,86 539,02
2019/75 Karaören Suluova J38C22A 103-24 Hasan Cebeci-Hasan Hüseyin ......... 339,34
2019/76 Karaören Suluova J38C22A 103-23 Özcan Cebecioğlu-Nevzat ......... 344,51
2019/77 Karaören Suluova J38C22A 103-22 Hamit Cebecioğlu-Muharrem Şevki ......... 529,97
2019/78 Karaören Suluova J38C22A 102-39 Döne Cebecioğlu-Mustafa 7,06 0,33
Şükran Cebecioğlu-Mustafa
Özcan Cebecioğlu-Mustafa
Hatice Cebecioğlu-Mustafa
Zöhre Cebecioğlu-Mustafa
Suat Cebecioğlu-Mustafa
Fatma Cebecioğlu-Mustafa
Cavat Cebecioğlu-Mustafa
2019/79 Karaören Karaseki J38C22C 105-132 Nuh Selim Cebecioğlu-Nurettin 19,17 1.524,65
2019/80 Karaören Suluova J38C22A 104-6 Mevlüt Cebecioğlu-Muharrem Şevki ......... 1.743,99
2019/81 Karaören Karataş J38C22A 104-8 İsmet Doğan-Hulusi ......... 947,17
2019/82 Karaören Karataş J38C22A 104-2 Mehmet Kantaş-Veli 37,21 782,97
Habibe Kaplan-Veli
İrfan Kantaş-Veli
Mahsuni Kantaş-Veli
Hüseyin Kantaş-Veli
İsminaz Kantaş-Veli
Suzan Kantaş-Veli
2019/83 Karaören Suluova J38C22A 104-3 Mevlüt Cebecioğlu-Muharrem Şevki ........ 1.335,01
2019/84 Karaören Karataş J38C22D 104-7 Meryem Kaya-Hasan 23,27 1.193,25
Hamit Kaya-Halil
Emine Kaya-Halil
Nardane Kaya-Halil
Adem Kaya-Halil
Fadime Kaya-Halil
Güllü Kaya-Halil
Mevlüde Kaya-Halil
Songül Kaya-Halil
Güldane Kaya-Muharrem
Fatma Kaya-Doğan
Coşkun Kaya-Doğan
Pınar Kaya-Doğan
Serap Kaya-Doğan
Sevtap Kaya-Doğan
2019/85 Karaören Karaseki J38C22C 105-17 Seyfi Cebecioğlu-Nurettin 19,92 1.232,44
Nihat Cebecioğlu-Nurettin
Namık Cebecioğlu-Nurettin
Özcan Cebecioğlu-Nurettin
Tekin Cebecioğlu-Nurettin
Nuh Selim Cebecioğlu-Nurettin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR