İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma dava duyurusu

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00505495
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 16.12.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Bedel tespiti ve tescil dava duyurusu
Tebligat Muhatabı
:
Davalı: Feride Karayük

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2016/184 Esas

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLAN

ESAS NO : 2016/184 Esas
DAVALI : FERİDE KARAYÜK

Davacı İzmir Büyükşehir Belediyesi vekili tarafından davalı Feride Karayük aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında;
Mahkememizce davalıya tebligat yapılamamış ve adres araştırmasında da bir netice alınamamıştır.
Mahkememiz dosyasına ibraz edilen 05/12/2016 tarihli ek raporda dava tarihi olan 12/04/2016 itibariyle dava konusu İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Güzelbahçe mahallesi, 1042 ada, 1 parsel in dava tarihi itibariyle birim değerinin 654,00 TL, dava konusu taşınmazın toplam zemin bedeli 1.141.105,74 TL, zemin üstü muhdesatların toplam bedeli 136.478,92 TL davalının payına isabet eden zemin kamulaştırma bedeli 31.686,30 TL ve davalının payına isabet eden zemin üstü kamulaştıma bedeli 3.791,33 TL olarak bilirkişilerce belirlenmiş olup, iş bu bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususlarının ihtar olunduğu İLANEN tebliğ olunur.05/12/2016
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR