KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası duyurusu

KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/240 ESAS
Tebligat Konusu
:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tebligat Muhatabı
:
KAMUOYU

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/240 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı aleyhine açılmış bulunan ve kamulaştırılmasına karar verilen, Dava konusu Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Kullar mahallesi 7029 parsel ( eski 650 nolu parsel) sayılı taşınmazda, öncelikle 2942 sayılı yasanın (değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince kamulaştırmayı yapan davacı belediye, yukarıda cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda belirtilen dosya numarası ile dava açılmıştır.
Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelini hak sahipleri adına Vakıflar Bankası İzmit E-5 Şubesine yatırtılacağı,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmesi hususu,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/07/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR