KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (irtifak hakkı tesisi) davasının ilanen tebliği

KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Dosya Numarası
:
2019/103 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Halil Sayıntürk

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KALE(DENİZLİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/103 Esas
İLAN METNİ

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HALİL SAYINTÜRK arasında arasında mahkememizin Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle; Denizli ili, Kale ilçesi,417 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 583 m2 lik kısmında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü lehine mülkiyet hakkı (trafo yeri ) tesisi için; Türkiye Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun 25/12/1987 tarih ve 43-1033 sayılıve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRMA KARARI alındığı ve dava konusu taşınmaz üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) lehine mülkiyet hakkı tesisi ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına tapuya tesciline karar verilmesinin talep ve dava edildiği,
a-İlgilinin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b-İlgilinin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c-Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Kale Şubesinezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki haftaiçerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e)İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca İLAN olunur.05/08/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR