TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KGM talepli kamulaştırma işlemleri hakkında duyuru

TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2020/99 ......100-101-106-107-108
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri
Duruşma Tarihi
:
07.04.2020 11:55

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NDEN

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Hak Bankası Trabzon Merkez Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.16/03/2020

Dosya No Mahalle Ada Parsel Malik / Davalılar Kam. Yapılacak Alan (m²) Duruşma günü ve saati
2020/99 Trabzon
Ortahisar
Boztepe Mah.
419 6 Yakup Gençalioğlu 264,4 07/04/2020
11:55
2020/100 Trabzon
Ortahisar
Boztepe Mah.
419 25 1-Aysel Keskin,2-Emine Ayaz
3-Hasan Karayağız,4-Mehmet Keskin
5-Memnune Kılıç
158,53 07/04/2020
11:55
2020/101 Trabzon
Ortahisar
Gazipaşa Mah.
245 28 1-Makbule Kayıkçı,2-Neriman Kayıkçı
3-Sayım Kayıkcı,,4-Sabri Kayıkcı
5-Sevgi Urşar,6-Şermin Er,7-Zehra Fındık
124,69 07/04/2020
11:50
2020/106 Trabzon
Ortahisar
Boztepe Mah.
876 103 1-İbrahim Hacıhasanoğlu
2-Mustafa Hacıhasanoğlu
45,91 14/04/2020
09.30
2020/107 Trabzon
Ortahisar
BoztepeMah.
876 78 1-Alaittin Yetim,2-Aynur Hellaç,3-Ayşe Hellaç
4-İbrahim Yetim,5-Nermin Şişman
6-Selahattin Yetim,7-Seyfettin Yetim
86.95 14/04/2020
09.35
2020/108 Trabzon
Ortahisar
BoztepeMah.
876 101 1-Ekrem Özer,2-Erdem Özer
3-Gülay Hamzaoğlu,4-Hediye Şengül
5-Sevilay Özer Şahinler,6-Zeliha Özer
104,11 14/04/2020
09.40
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR