İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kıymet takdir raporunun ilanen tebliği

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111447
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 05.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1381 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
COİL EXPORT LTD, ESKAPSAN ESKİŞEHİR KAPLAMA VE KERESTE SAN. VE TİC. A.Ş.

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İİK. 128. Md. GÖRE KIYMET TAKDİR RAPORUN İLANEN TEBLİGİ

DOSYA NO : 2016/1381 ESAS
ALACAKLI : BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A.,
VEKİLİ : Av. Rafet Ataç
BORÇLU : 1- COİL EXPORT LTD. , Adres : Yavuzlar Cad. Zaloğlu Sk. Ceylan Han No:1 Yenisahra/İstanbul
BORÇLU : 2- TASFİYE HALİNDE ESKAPSAN ESKİŞEHİR KAPLAMA VE KERESTE SAN. VE TİC. A.Ş.,
BORÇ MİKTARI : 2.797.000,00 TL (Faiz ve Masraflar Hariç)
DEĞER KONULAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDI :
1) Eskişehir/Sivrihisar Merkez, Yenice Mah., İğdelidere Mevkii 06.a.A Pafta, 104 Ada, 21 Parselde borçlu Tasfiye Halinde Eskapsan Eskişehir Kaplama ve Kereste San. ve Tic. AŞ. adına, kayıtlı (Tam hisseli 1 parça tarla)
2) Eskişehir/Sivrihisar Merkez, Yenice Mah.,1 Ada 1 Parsel, 2 Ada 1,10,11 Parsel, 83 Ada 11 Parsel, 84 Ada 4 Parsel, 88 Ada 3 Parsel, 93 Ada 2 Parsel, 99 Ada 1,6,8,10 Parsel, 100 Ada 2,4 Parsel, 101 Ada 4 Parsel, 102 Ada 6,7 Parsel, 103 Ada 7 Parsel ve 553 Ada 4 Parselde borçlu Tasfiye Halinde Eskapsan Eskişehir Kaplama ve Kereste San. ve Tic. AŞ. adına, kayıtlı (19 parça tarla 1/2 hisseli)
BİLİRKİŞİ RAPORU TARİHİ ve KONULAN DEĞER : Müdürlüğümüzün 2016/1381 Esas sayılı dosyasından gönderilen talimat gereğince Sivrihisar İcra Müdürlüğü'nün 2016/287 Talimat sayılı dosyasından düzenlenen 05/12/2019 ve 10/12/2019 tarihli Bilirkişi Raporunda aşağıda belirtilen kıymetler takdir edilmiştir.
Taşınmaz No: 104 Ada 21Parsel Hissesi TAM : 25.950,00-TL
Taşınmaz No: 1Ada 1Parsel 1/2 hisse değeri :102.000,00-TL
Taşınmaz No: 2Ada 1Parsel 1/2 hisse değeri :160.000,00-TL
Taşınmaz No: 2Ada 10Parsel 1/2 hisse değeri:30.000,00-TL
Taşınmaz No: 2Ada 11Parsel 1/2 hisse değeri:20.750,00-TL
Taşınmaz No: 93Ada 2Parsel 1/2 hisse değeri:77.600,00-TL
Taşınmaz No: 88Ada 3Parsel 1/2 hisse değeri:111.700,00-TL
Taşınmaz No: 100 Ada2Parsel 1/2 hisse değeri:211.375,00-TL
Taşınmaz No: 100 Ada4Parsel 1/2 hisse değeri:133.875,00-TL
Taşınmaz No: 101 Ada4Parsel 1/2 hisse değeri:35.800,00-TL
Taşınmaz No: 102 Ada6Parsel 1/2 hisse değeri:170.100,00-TL
Taşınmaz No: 102 Ada7Parsel 1/2 hisse değeri:174.450,00-TL
Taşınmaz No: 103 Ada7Parsel 1/2 hisse değeri:65.500,00-TL
Taşınmaz No:99 Ada6Parsel 1/2 hisse değeri:39.200,00-TL
Taşınmaz No:99 Ada8Parsel 1/2 hisse değeri:51.750,00-TL
Taşınmaz No:99 Ada 10Parsel 1/2 hisse değeri:45.750,00-TL
Taşınmaz No: 553 Ada4Parsel 1/2 hisse değeri:46.800,00-TL
Taşınmaz No:83 Ada 11Parsel 1/2 hisse değeri:135.375,00-TL
Taşınmaz No:84 Ada 4Parsel 1/2 hisse değeri:45.300,00-TL
Taşınmaz No:99 Ada 1Parsel 1/2 hisse değeri :93.400,00-TL
Yukarda adı, soyadı (şahsiyeti) yazılı borçlunun belirtilen taşınmazları dosyamızda ipoteklidir.
Taşınmaza bilirkişi vasıtasıyla İİK. 128. maddesine göre belirtilen tarihte belirtilen değer konulmuştur.
Taşınmazın fiili durumu,imar durumu ve evsafı dosyada mevcut kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir.
Borçlu COİL EXPORT LTD.'nin yazılı adresine gönderilen kıymet takdir raporu bila tebliğ iade edilmiş, yapılan adres araştırması tahkikatında netice alınamamış, alacaklı yan ve ilgili dosya borçlusu tarafından Müdürlüğümüz dosyasına başkaca adres bildiriminde bulunulmamıştır.
7201 sayılı Kanun’un 28 ve müteakip maddeleri gereğince kanuni süreye 15 gün ilave’si suretiyle kıymet taktir raporunun İLANEN tebliğine karar verilmiştir.
İşbu İlanın gazetede neşrinden itibaren 22 gün içinde kıymet taktir raporuna bir itirazınız varsa İcra Mahkemelerine bildirilmesi ve itiraz edildiğine dair alınacak derkenarın icra dosyasına intikal edilmesi hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 18/12/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR