ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİ

Mahkeme hüküm özetinin ilanen tebliği

ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01055929
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 04.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/248 Esas
Tebligat Muhatabı
:
ERDOĞAN GÜRAY

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/248 Esas
KARAR NO : 2019/530


Davacı HATİCE GÜRAY aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜ İLE, Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Cemaliye Mahallesi/Köyü, Cilt No:2, Hane No:213'de nüfusa kayıtlı, Şevki ve Ayşe kızı, 01/01/1956 doğumlu, 57679259864 T.C Kimlik No'lu, HATİCE GÜRAY'ın aynı yerde nüfusa kayıtlı Müstecep ve Zeynep oğlu, 14/01/1962 doğumlu, 57682259790 T.C. Kimlik numaralı davalı ERDOĞAN GÜRAY'ın Frankfurt am Main Asliye Mahkemesinde 13/03/2014 tarihli 409 F 9092/11 S 52/11 S sayılı, 13/04/2014 tarihinde kesinleşen kararının TANINMASINA,
2-Karar kesinleştiğinde Yabancı Mahkeme Kararı ve Türkçe tercüme suretinin Mahkememiz gerekçeli kararı ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,
3-Karar tarihi itibari ile alınması gerekli 44,40 TL harçtan peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 15,20-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4-Davacı tarafından yargılama nedeni ile yapıldığı anlaşılan 44,40 TL. yargı harcı gideri, 48,00 TL yurtdışı tebligat ücreti, 53,70 TL tebligat ve müzekkere gideri,3.853,20 TLilan bedeli toplamı olan 3.999,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereğince takdir olunan 2.725,00-TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,
6-Davacı tarafça yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda 6100 Sayılı Yasa'nın 341 ve devamı maddeleri gereğince; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 18/09/2019
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR