BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964146
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/666 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Ali Bütüner

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2016/666 Esas
Davacı Hatice Bütüner tarafından davalı Ali Bütüner aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasında ;
1- Davanın KABULÜ ile ANTALYA İli, AKSEKİ İlçesi, BADEMLİ Köyü/mah. Cilt 9, hane 85'de nüfusa kayıtlı, KAZIM ve DÜRİYE'den olma, SARIYER 19/05/1975 doğumlu, ********** TC Kimlik numaralı DAVACI -HATİCE BÜTÜNER ile aynı hanede nüfusa kayıtlı HÜSEYİN ve HANIM'dan olma, AKSEKİ 02/01/1971 doğumlu, ********** TC Kimlik numaralı DAVALI -ALİ BÜTÜNER'in TMK.nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocukları 22/11/2002 doğumlu Belinay'ın velayetinin davacı anneye verilmesine,
3-Davacı yararına, dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 200TL olarak belirlenen tedbir nafakasının, karar tarihinden itibaren aylık 350TL ye yükseltilmesine ve hükmün kesinleşmesinden itibaren yoksulluk nafakası olarak, müşterek çocuk 22/11/2002 doğumlu Belinay yararına, dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 200TL olarak belirlenen tedbir nafakasının,karar tarihinden itibaren aylık 400TL ye YÜKSELTİLMESİNE ve hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık 400TLiştiraknafakası olarak, davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
4-Mahkememizce resen yapılan toplam 1.097,47TL ile iş bu ilan gideri ile toplam olan 71,80TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydedilmesine,
Dair, karar verilmiş olup, daha önce dava dilekçesi ve duruşma günükendisine ilan yolu ile tebliğ edilen davalı ALİ BÜTÜNER'e kararın, ilantarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süreiçinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluyla incelenmesi talebiyle müracaat edilmediği takdirde kararınkesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR