İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037174
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 09.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/104 Esas
Tebligat Muhatabı
:
AHMAD MOHAMMAD SULIMAN BANI HATHEL

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLANEN TEBLİGAT
ESAS NO :2017/104
KARAR NO :2018/169


SANIK : AHMAD MOHAMMAD SULIMAN BANI HATHEL, Mohammad ve Husun oğlu, 1956 Ürdün doğumlu, Amman Swaileh, Sofout-Villa 24 Ürdün adresinde,
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı Sanık AHMAD MOHAMMAD SULIMAN BANI HATHEL n sabit olan parada sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olup ,
Yapılan yargılama sonunda Sanığın Sabit olan paradaSahtecilik suçundan eylemine uyan TCK 197/1 maddesi gereğince suçun niteliği, işleniş biçimi, eylemin sonuçları, yasada ön görülen yaptırım dikkate alınarak takdiren 2 yıl hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına.
Sanığın yargılama sürecindeki davranışı lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 5237 sayılı TCK.nun 62.maddesi gereğince sanığa verilen cezalardan 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın 1 yıl 8 ay hapis ve 4 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına.
Sanığın ekonomik durumu ve şahsi halleri esas alınarak, 5237 sayılı TCK'nun 52/2 maddesi gereğince adli para cezasının beher günü takdiren 20 TL. den paraya çevrilerek, sanığın 80 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına
Sanığa verilen Adli Para Cezasının miktarı, sanığın sosyal ve ekonomik durumuna göre adli para cezasının taksitlendirilmesine yer olmadığına, ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrileceğinin belirtilmesine,
Sanığın NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS VE 4 GÜN KARŞILIĞI 80 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.
Sanığın kasten işlemiş olduğu parada sahtecilik suçu için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1 maddesindeki belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, güvenlik tedbirinin uygulanmasına, Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararının infazda nazara alınmasına,
Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamış bulunması, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varılması,suçun niteliğine göre suçtan doğan ve karşılanması gereken maddi bir zarar bulunmaması, ve sanık tarafından uygulanmasının da açıkça istenmiş olması da dikkate alınarak CMK.nun 231/5-6-a-b-c.maddesi gereğince sanık hakkındaki HÜKMÜNAÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA.
CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına.
CMK.nun 231/10.maddesine göre sanık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine.
CMK.nun 231/11.maddesi gereğince sanık denetim süresi içerisinde kasti bir suç işlemesi durumunda hükmün açıklanmasına.
Sanığın yakalama ve gözlem altında kaldığı sürenin5237 sayılı TCK.nun 63.maddesi gereğince cezasından mahsubuna.
İstanbul C. Başsavcılığı Emanet Memurluğu'nun 2016/10502 Sırasında kayıtlı suç konusu 2 adet sahte 500 EURO'nun 5237 sayılı TCK'nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 5320 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince sahte paranın TC Merkez bankasına gönderilmesine,
Aşağıda dökümü yazılı (163,00) TL yargılama giderinin sanıktan alınmasına, 30/05/2018tarihinde karar verilmiş olup,
SanıkAHMAD MOHAMMAD SULIMAN BANI HATHEL, ’ın ifadesi alınırken bildirilen adresine yapılan tebligat bila tebliğ iade edildiğinden ve yapılan adres araştırmalarında tebligata yarar açık adresi tesbit edilemediğinden,7201 sayılı tebligat kanunun 29 maddesi uyarınca hükmün ilanen tebliğine ,Ceza Muhakemeleri usul kanunun 268 maddeleri uyarınca 7 gün içerisinde İstanbul 3. Ağır Ceza mahkemesineitirazı kabil olmak üzere mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek suretiyle mahkeme kalemine yapılacak başvuru üzerine . belirtilen süre içerisinde itiraz edilmediğinde kesinleştirilerek infaza ilişkin hükümlerin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.06/08/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR