ILGIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararının ilanen tebliği

ILGIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/3 Esas
Tebligat Konusu
:
Müteveffa: İLHAN AKINCI
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.

ILGIN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/3 Tereke


MÜTEVEFFA : İLHAN AKINCI
Konya ili, Ilgın ilçesi, C*** mah/köy *** Cilt, *** Aile sıra no, *** BSN sırada nüfusa kayıtlı *** doğumlu Ayhan ve İsmahan dan olma 56*******40 T.C kimlik numaralı İLHAN AKINCI' nın 18/05/2018 tarihinde vefat ettiği, müteveffa İlhan Akıncı'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 632 ve devamı maddeleri gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını işbu ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimizin 2018/3 tereke sayılı dosyasına müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR