İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkeme kararının ilanen tebliği

İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094344
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 01.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/442 Esas
Tebligat Muhatabı
:
NOURALDİNB.B ABDOORALTAMIMI

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


Dosya No : 2018/442 Esas


2019/459 Karar


İLAN


İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Taksirle müştekinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçunun müştekisi olan ve duruşmada dinlenmesinden vazgeçilen Bicir ve İbtisam oğlu, 1993 doğumlu, Ürdün vatandaşı NOURALDİNB.B ABDOORALTAMIMI'nın Türkiye'de belli bir adresinin olmadığı, yurtdışı adreslerinin de tespit edilemediğinden, sanık hakkında müştekiye karşı işlenen suçla ilgilieylemine uyan TCK 89/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, kazanın oluşumunda sanığın asli kusurlu oluşudikkate alınarak cezanın asgari hadden ayrılmak suretiyetayini ile sanığın takdiren ve teştiden 5 ay müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,
Kazada müştekinin yaşamsal tehlike geçirecek ve orta (3) derecede kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralandığı anlaşıldığından, TCK 89/2-b-e maddeleri gereğince sanığa verilen ceza 1/2 oranında artırılaraksonuç olarak 7 ay 15 gün müddetle hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği,
Sanığın sorgu ve savunması, hakkında çıkarılan yakalama emrine istinaden alınmış olduğundan ve sanığın adli sicil kaydında birden fazla ilamın olması dikkate alınarak sanığın kovuşturma aşamasında nedametini gösteren herhangi bir olumlu bulguya rastlanılmadığından, lehine TCK 62 maddesinin uygulanmasına taktiren yer olmadığına,
Sanığın cezası hakkında başkaca kanuni veya takdiri arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,
1 davetiye gideri 14 TL, Bilirkişi için sarf kararı 200 TLden ibaret 214 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına karar verilmiş olup,
İş bu hüküm özünün müştekiye ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt katibine beyanda bulunarak tutulacak tutanakla cezaevinde tutuklu/hükümlü bulunması halinde cezaevi vasıtası ile gönderilecek bir dilekçe veya cezaevi müdürü/ memuruna beyanda bulunarak tutulacak tutanakla karara karşıİstanbul Bölge adliye Mahkemesi Ceza Dairesine istinaf yolunun açık olduğu, istinaf edilmediğinde kararın kesinleşeceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29.11.2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR