ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrine ilişkin ilanen tebligat

ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01053568
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 21.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/7463 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
BETÜL ALKAYA ŞİMŞEK

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT ESKİŞEHİR 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜN'DEN

DOSYA NO: 2019/7463 ESAS

ALACAKLI : ATAYURT ÖZEL EĞİTİM KURUMU YATIRIM VE İŞLETMECİLİK BASIM YAYIN İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 0990050313Vergi Nolu,VEKİLİ : Av. Ufuk Uysal - Kurtuluş Mah. Yenen Sok. Çetin Bayram Apt. B Blok No:5 K:4 D:7-8 Odunpazarı Eskişehir
BORÇLU : BETÜL ALKAYA ŞİMŞEK, 27010704988TC Nolu, Adem - Zekiye oğlu/kızı, 10/10/1981 D.Tarihli
BORÇ MİKTARI : 37.769,91 TL. ( faiz ve masraflar hariç)
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yukarıda numarası yazılı dosyadan yapılan faturalar üzerine haciz yolu ile yapılan icra takibinde, borçluya çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca da yapılan tahkikatta adresleri meçhul kalmış olmakla işbu tebligatın 7201 sayılı tebligat kanununun 20, 30 ve 31’inci maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda yazılı borç ve masrafları ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren kanuni süreye 15 gün ilavesiyle 22 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı fatura niteliğinde değilse 20 gün içinde Mercii’ye şikayet etmeniz, takip dayanağı faturaların size ait olmadığı yolunda itirazınız varsa yine 20 gün içinde ayrıca İcra Tetkik Mercii Mahkemesine bildirilmesi aksi taktirde faturaların kendinize ait olduğu ve imzanıza haksız yere itiraz ettiğiniz taktirde bu faturalara dayanan takip konusu alacağın % 10’u oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, Mercii’den itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz taktirde İİK.nun 74’üncü maddesi gereğince 22 gün içerisinde mal beyanında bulunmanız, bulunmadığınız veya hakikate aykırı beyanda bulunmanız halinde hapisle cezalandırılacağınız, faturalara ait ödeme emri yerine kaim olmak üzere ihtar, ilan ve tebliğ olunur. 27.08.2019 İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR710001500158007290543302
Vergi Dairesi Adı / No: ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - **********

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR