ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01067930
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 18.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/6279 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu (FERUDUN ALTINTAŞ)

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ

2019/6279 ESAS

14/10/2019

Kambiyo Senetlerine ( Çek,Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu ile Yapılacak Takipte Ödeme Emri ALACAKLI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,********** Vergi Nolu,
VEKİLİ : Av. Can İnce
Kurtuluş Mah. Sarper Cd. No:1 Çetin Bayram Apt. A Blok K.4 D.8 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
BORÇLU : FERUDUN ALTINTAŞ, 43624162020TC Nolu
BORÇ MİKTARI : 670.000,00- TL Asıl alacak ( %19,50 Temerrüt Faizi)
4.355,00-TL İşlemiş Reeskont Faizi
6,79-TL % BSMV Toplamı
135,75-TL İhtiyati Haciz Masrafı
606,00-TL İhtiyati Haciz Vekalet Ücreti
2.010,00-TL %0,3 Komisyon
+-----------------------------
677.113,54-TL TOPLAM
(*): Borçlunun, asıl alacak tutarlarına takip tarihinden tamamen tahsiline kadar işleyecek 3095 S.K. Nun 2/3 Md. Gereği T.T.Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü %19,50 reeskont faizi, avukatlık ücreti, icra harç ve masraflarıyla birlikte fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, ÖDENMESİ emridir. (TBK. 100 Md. Uyarınca kısmi ödemeler öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilcektir.)
Senet ve tarihi : 680.000,00-TL bedelli 03/05/2019 vade tarihli bono.
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yukarıda numarası yazılı dosyadan yapılan kambiyo senetleri üzerine haciz yolu ile yapılan icra takibinde, borçluya çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca da yapılan tahkikatta adresleri meçhul kalmış olmakla işbu tebligatın 7201 sayılı tebligat kanununun 20, 30 ve 31’inci maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı borç ve masrafları ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren kanuni süreye 15 gün ilavesiyle 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğinde değilse 20 gün içinde Mercii’ye şikayet etmeniz, takip dayanağı senetteki imzanın size ait olmadığı yolunda itirazınız varsa yine 20 gün içinde ayrıca İcra Tetkik Mercii Mahkemesine bildirilmesi aksi taktirde senetteki imzanın kendinize ait olduğu ve imzanıza haksız yere itiraz ettiğiniz taktirde bu senede dayanan takip konusu alacağın % 10’u oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, Mercii’den itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz taktirde İİK.nun 74’üncü maddesi gereğince 25 gün içerisinde mal beyanında bulunmanız, bulunmadığınız veya hakikate aykırı beyanda bulunmanız halinde hapisle cezalandırılacağınız, kambiyo senetlerine ait ödeme emri yerine kaim olmak üzere ihtar, ilan ve tebliğ olunur. 14/10/2019
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR710001500158007290543302
Vergi Dairesi Adı / No: ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 380003522

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR