BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118775
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/6874 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
GÖKSAL KÜÇÜKALİ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

DOSYA NO : 2018/6874 ESAS


ALACAKLILAR : MUHAMMED CİHAD DİLAVER
VEKİLİ : AV. RAMAZAN BULUT
ADRESİ :MERKEZ MAH. KOCA MANSUR SOK. İZMİR APT. NO:135/4 ŞİŞLİ/İSTANBUL
BORÇLU : GÖKSAL KÜÇÜKALİ (T.C: 3********6)
BORÇ MİKTARI :169.650,41 USD (Takip tarihi itibariyle, işlemiş faizler ve masraflar hariç olmak üzere)
Yukarıda adı yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; mernis sistemine kayıtlı bir adresiniz bulunmadığından tespit edilen tüm adreslerinize örnek no 7 ödeme emri gönderilmiş, adres(ler)inizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve takip masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilave ile 22 gün içinde ödemeniz (teminat vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde İİK md. 74 gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR