DİVRİĞİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi dava tebliği

DİVRİĞİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061184
Şehir : Sivas / Divriği
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 05.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/227 Esas
Tebligat Muhatabı
:
RAHİME ATEŞ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DAVALI :RAHİME ATEŞ- ( 414*****50) T C kimlik numaralı, Hasan ve Ayşe kızı, 02/03/19** doğumlu Dosya No: 2018/227 Esas Davacı ORHAN TAYAN tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Davacının davasının KABULÜNE,

1- Sivas ili Divriği ilçesi Kale Mah. 798 ada 7 parsel sayılı taşınmazın , üzerindeki hak ve mükellefiyetlerle birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, satış bedelinin dosya içerisinde mevcut tapu kaydı ve veraset ilamları nazara alınarak payları oranında paydaş ve ortaklar arasında PAYLAŞTIRILMASINA,
2-Satış memuru olarak Divriği Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,
3-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın satış işlemleri için satış memurluğuna gönderilmesine,
4-Satış bedelinin dosyada mevcut tapu kayıtları ve veraset ilamı göz önünde bulundurularak payları oranında hissedarlara dağıtılmasına,
5-Taşınmazın satış bedelinden alınacak olan binde 11,38 oranındaki harcın taraflardan payları oranında tahsili ile hazineye irat kaydına,
6-Harçlar Kanunu uyarınca ödenmesi gereken 44,40 TL'den peşin alınan 16,50 TL harcın mahsubu ile bakiye 27,90 TL harcın davalılardan payları oranında TAHSİLİNE
7-Davacı tarafından karşılanan ( Tebligat-Posta 154,00,Keşif masrafı 1.203,80,dosya gömleği 1,00) olmak üzere toplam 1.358,80 TL yargılama giderinin payları oranında hissedarlara aidiyetine,
8-Davacı lehine takdir edilen 2.268,00TL maktu vekalet ücretinin payları oranında hissedarlara yansıtılmasına,
9-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacı tarafa iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı kararın taraflara tebliğinden iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesine istinaf yasa yoluna başvurabilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR