KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Ortaklığın giderilmesi davası karar tebliği

KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01060316
Şehir : Kırşehir
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2012/1046 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Ayşenur Gökbulut

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRŞEHİR
SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/1046 Esas
KARAR NO : 2014/469

Davacı BİRSEN YILDIRIM aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizin 18/04/2014 tarih 2012/1046 esas ve 2014/469 karar sayılı ilamıyla" DAVANIN KABULÜ İLE, Kırşehir ili, Merkez, Aşıkpaşa mahallesi 5025 ada 4 parselde kayıtlı 440 m² miktarlı taşınmazın hissedarlar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerindeki bulunan tüm takyidatlarla birlikte umum arasında satışı suretiyle ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Satış memuru olarak Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri müdürünün tayinine, Satış sonucu elde edilecek miktar üzerinden Binde 11,38 ilam harcının hissedarlardan hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,Satış sonucu elde edilecek miktarın hissedarlara tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine, Satış bedelinin %10 unun Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün hesabına yatırılmasına, yatırıldıktan sonra taşınmaz üzerindeki vakıf şerhinin kaldırılması için Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre hesaplanan 1100 TL vekalet ücretinin davalılardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,Davalı Ercan Gökbulut kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre hesaplanan 1100 TL vekalet ücretinin davalılardan hisseleri oranında alınarak davalıya verilmesine, Davacının bu dava nedeni ile yapmış olduğu 3,30 TL vekalet harcı, 9,85 TL B.H, 177,50 TL keşif harcı, 75 TL araç ücreti, 400 TL bilirkişi ücreti, 570 TL tebligat gideri, 152 TL yurt dışı tebliğ gideri,46,55 TL posta gideri, 713,50 TL ilan gideri olmak üzere toplam 2.147,70 TL yargılama giderinin hissedarlardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, bakiye avansın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine, karar verilmiştir.
Kararın davalı Ayşenur Gökbulut'un tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine mahkeme kararının ilanen tebliği gerekmiştir.
İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı AYŞENUR GÖKBULUT'a tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki hafta içeresinde herhangi bir itiraz yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliği olunur.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR