ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil dava tebliği

ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01124256
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 03.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/261 Esas
Tebligat Muhatabı
:
LEYLA ŞENOL, (Sevim Özyeğen Mirasçısı)

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/261 Esas
KARAR NO : 2019/105
DAVACI : ERGÜN AKYÜREK - **********
VEKİLİ : Av. GÜLCAN AKDAĞ EKMEKÇİ
DAHİLİ DAVALI :LEYLA ŞENOL, (Sevim Özyeğen Mirasçısı), İstanbul İli, Şile İlçesi,
Akçakese Mah. Nüfusuna kayıtlı
Davacı tarafından mahkememizde açılan Geçit Hakkı davasının yapılan açık yargılaması sonunda; dahili davalının bilinen adreslerine gerekçeli kararın tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen başkaca da adresi tespit edilememiş olup, hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile;
İstanbul İli, Şile İlçesi, Kabakoz Mah. 964 parsel lehine Şile İlçesi, Kabakoz Mah. 1062 - 1198 parsel sayılı taşınmazlar aleyhine,bilirkişilerin 08/06/2016 havale tarihliekli krokili raporlarında 1062 parselden "D" harfi ile işaretli 21,56 m2likve1198 parselden "C" harfi ile işaretli 113,28 m2'lik kısmında 3 metre genişliğinde yol olarak kullanılmak üzeregeçit hakkı tesisine ve geçit hakkının tapuya tesciline,
2-Davacı tarafça depo edilen 26.968,00 TL'ninkarar kesinleştiğinde; 4.312,00 TL sinin 1062 parsel maliklerine, 22.656,00 TL 'sinin 1198 parsel maliklerine hisseleri oranında ödenmesine,
3- Şile ilçesi, Kabakoz mah. 962ve 958 parsellerden geçit hakkıkurulmadığından davalılar Aydın Şişman ve Hasan Şubaşıyönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
4-Davanın mahiyeti gereği davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına ,
4-Alınması gereken 1.842,18 TL harçtan peşin alınan 25,20 TL ve tamamlama harcı olarak yatırılan 436,00 TL olmak üzere toplam 461,20 TL'nin mahsubu ile bakiye 1.380,98 TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
5-30 Eylül 2011 tarihli ve28070 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan HMK Gider Avansı Tarifesi5.Maddesine göre depo edilen gider avansının kullanılmayan kısmının iş bu kararınkesinleşmesinden sonra davacıya iade edilmesine,
Dair,davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı .
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/01/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR