KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil dava tebliği

KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153768
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/700 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Şükran Şentürk

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/700
KARAR NO : 2018/396

Davacı ALİ ULU tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın KABULÜNE,
1-Konya 14. Noterliğinin 06768 yevmiye ve 02/06/2010 tarihli düzenleme şeklindeki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine konu yapılan Konya İli, Meram İlçesi, Kürden Mevkii, 18726 ada, 2 parselde kayıtlı, arsa vasıflı gayrimenkulün davalıların murisleri adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline,
2-Harçlar Kanunu uyarınca karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 2049,30 TL harçtan peşin olarak alınan 512,35 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 1536,95 TL harcın davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
4-Davacılar tarafından yapılan 512,35 TL peşin harç ve 784,10 TL posta ve tebligat masrafları olmak üzere toplam 1296,45 TL yargılama giderlerinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,
5-Davacı taraf dava ve duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarıncahesaplanan 3.600,00 TL nisbi vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan bakiye gider avansının, kararın kesinleşmesi ve talep halinde davacıya iadesine,
7-İİK'nun 28. maddesi uyarınca, gereğinin ifası için işbu karardan bir suretin Meram Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluklarında kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Dahili davalı Şükran ŞENTÜRK'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR