İZMİR 16. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Temyiz dilekçesinin ilanen tebliği

İZMİR 16. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061730
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Urla Kadastro Mahkemesinin 2015/37 Esas 20/06/2018 tarihli kararı.
Dosya Numarası
:
2019/175 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Selvet GÖRGÜ

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/175
KARAR NO : 2019/752
DAVACILAR : Hediye ATLAS ve diğerleri
VEKİLLERİ : Av. Kadir ÖZBEK
DAVALILAR : Bahriye ÇETİR ve diğerleri
Av. Serhan BEDİRHANOĞLU
Dairemiz dosyasında davalıların istinaf taleplerinin kabulü ile Urla Kadastro Mahkemesinin 2015/37 Esas 20/06/2018 tarihli kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/(1)-b/2 maddesi gereğince kaldırılıp düzeltilmesine, davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine karar verilmiş olup;
Davalı Maliye Hazinesi, Seferihisar Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhinde açılan davaların husumet yokluğu nedeniyle reddine,
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Ulamış Mahallesi, Yaren Meşeler arası mevkiinde bulunan 242 ada 1 (eski 1525) parsel ve 242 ada 36 (eski 1504) parselin uygulama kadastro tespitinin iptali ile, 242 ada 1 parselin 3390,17 m², 242 ada 36 parselin 2482,37m² yüzölçümü ile, 242 ada 2 parselin (eski 1505) uygulama tespiti gibi tapuya kayıt ve tesciline ilişkin,
Dairemizin 11/07/2019 tarihli kararı ile davalı vekilinin temyiz dilekçesinin Ahmet ve Hatice'den olma 1973 doğumlu davalı Selvet GÖRGÜ'ye davetiye tebliğ edilemediğinden ve başkaca adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğ edilmesi gerekmiş olup ilan tarihinden 7 gün sonra başlamak kaydıyla iki haftalık süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR