ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Tereke davasına ilişkin ilanen tebligat

ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/29 Tereke
Tebligat Konusu
:
Müteveffa ŞÜKRÜ UZUN'
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar, borçlular ve 3'üncü şahıslar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2019/29 Tereke

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çankaya Mahallesi/Köyü, 19 Cilt, 965 Hane'de nüfusa kayıtlı, Hasan Hüseyin ve Altun'dan olma 06/07/1943 doğumlu olup 16/03/2019 tarihinde vefat eden 10210180980 T.C.Kimlik numaralı müteveffa ŞÜKRÜ UZUN'un terekesinin resmi defterinin tutulması yönünde dava açılmış olup, Tereke defteri düzenleme işlemlerine başlanıldığından, TMK.nun 620,621,634.maddeleri gereğince; müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebi ile alacaklı ve borçluları da dahil), bütün alacaklıları ve borçlularının, ikinci ilan tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde, mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler, yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tanzimle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK.629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanın duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR