KAĞIZMAN KADASTRO MAHKEMESİ

Yargıtay onama ilamının ilanen tebliği

KAĞIZMAN KADASTRO MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01144474
Şehir : Kars / Kağızman
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 05.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2006/622 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Sertip Yılmaz,Birsen Yıldız ve Çilli Yılmaz

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAĞIZMAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN
İLAN

ESAS NO : 2006/622 Esas


Kağızman Mal Müdürlüğü ve Medet Yılmaz tarafından davalılar Ehsan Oral ve ark. aleyhine açılan tespitin iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda davacı Medet Yılmaz'ın davasının husumet nedeniyle reddine, davacı Hazine vekilinin Kars İli Kağızman İlçesi Çengilli Köyü 111 ada 30 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan davasının kısmen kabulüne, taşınmazın tespitinin iptaline, 28/01/2015 havale tarihli fen bilirkişisi raporunun EK-1 krokisinde "A" harfi ile gösterilen 4842,21 M2 yerin 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 16/B hükmü uyarınca mera olarak sınırlandırılarak özel siciline yazılmasına, "E" harfi ile gösterilen 2420,86 M2 yer hakkında açılan davanın reddine, taşınmazın "E" harfi ile gösterilen kısım itibariyle tespit gibi tesciline, davacı Hazine vekilinin Kars İli Kağızman İlçesi Çengilli Köyü 111 ada 31 parsel sayılı taşınmaz hakkında açmış olduğu davanın kısmen kabulüne, taşınmazın tespitinin iptaline, 28/01/2015 havale tarihli fen bilirkişisi raporunun EK-1 krokisinde "B" ve "G"harfleri ile gösterilen 1741,72 M2 yerin ve 2723,75 M2 yerin 3402 Sayılı Kadastro Kanunu 16/B hükmü uyarınca mera olarak sınırlandırılarak özel siciline yazılmasına, "D" harfi ile gösterilen 1236,39 M2 yer hakkında açılan davanın reddine, taşınmazın "D" harfi ile gösterilen kısım itibariyle tespit gibi tesciline, karar verilmiş olup, karar Kağızman Mal Müdürlüğünün temyizi üzerine Yargıtay 16.Hukuk Dairesinin 20/02/2019 Tarih ve 2016/1311 Esas, 2019/1189 Karar sayılı ilamı ile onanarak gelmiş olup, Yargıtay ilamı tüm aramalara rağmen bulunamadıklarından Kağızman Çengilli Köyü nüf. kayıtlı Nüsret oğlu, 02/02/1956 D.lu, Sertip Yılmaz, aynı köyde nüf. kayıtlı Nüsret kızı 15/08/1976 D.lu Birsen Yıldız ve yine aynı köyde nüf.kayıtlı Nüsret kızı 02/02/1956 D.lu, Çilli Yılmaz'a tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince Yargıtay Onama ilamının ilanen tebliğine, Yargıtay ilamının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.16/04/2019


Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR