BİGADİÇ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

2018-2019 yılı Seçimli Mali Genel Kurul Toplantısı'na davet

BİGADİÇ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01125887
Şehir : Balıkesir / Bigadiç
Yayınlandığı Gazeteler

BİGADİÇ 07.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
26.02.2020 11:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018-2019 YILI SEÇİMLİ MALİ GENEL KURUL İLANI

Birliğimizin 2018-2019 yılları Seçimli Mali Genel Kurul toplantısı 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Bigadiç Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı salonunda (Eski Burcu Kafe) aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda 4 Mart 2020 tarihinde aynı saat, aynı adres ve aynı gündemle toplanacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama.

 2. Divan Teşekkülü, saygı duruşu ve istiklal marşı.

 3. Yönetim kurulu Başkanı ve misafir konuşmaları.

 4. 2018-2019 Yılı Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, okunan raporun müzakeresi ve ibrazı.

 5. 2018-2019 Yılı Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve okunan raporun müzakeresi ibrazı.

 6. 2018-2019 Yılı Yeminli Mali Müşavir Denetim Raporunun okunup, üyelerin bilgilendirilmesi.

 7. 2018-2019 Yılı Bilanço ve Gelir- Gider tablosunun okunması, okunan bilanço ve gelir-gider tablosunun müzakeresi ve ibrazı.

 8. 2020-2021 Yılı tahmini bütçenin okunması ve fasılalar arasında değişiklik yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 9. 2020-2021 Yılı iş programlarının görüşülmesi ve ibrazı.

 10. Tüzel ve gerçek kişiler için 2020-2021 Yılları giriş aidatları ve yıllık aidatların belirlenmesi.

 11. Birlik üyelerini daha iyi hizmet verilebilmesi için birlik adına İktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 12. Birlik ve kurulması halinde İktisadi İşletme adına Banka ve diğer kuruluşlardan kredi limiti oluşturma, kredi çekme ve yardımlar konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 13. Bakanlık AB fonları tarafından verilecek olan her türlü teşvik, hibe ve yatırımların birlik tarafından hazırlanıp ödemelerin birlik yönetim kurulu tarafından bankalardan çekilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 14. Birlik menfaati için gerekli durumlarda Ziraat odası, Hayvancılık örgütleri, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediye vb. Özel, Tüzel ve Resmi kurumlar ile birlikte İç ve Dış kaynaklı (Kalkınma ajansları dahil) Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı Avrupa birliği, TKDK GMKA ve Ipard projelerinin yapılması, yaptırılması ve uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 15. Üreticilerimizin hayvan sağlığını korumak, besleme ve yetiştirme konularında her türlü desteği sağlamak amacı ile tarım alet, makine ve ekipman (yem ezme, kırma, öğütme vb.) alımı, kiralanması, hizmet alımı ve fason üretim yaptırma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 16. Hizmet satın alımı konusunda teknik danışman, ziraat mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi veteriner teknikeri vb. kişi ve şirketlerle sözleşme yapma alınan hizmetlerden doğacak hizmet bedelinin üyelerden toplanması, Merkez Birliğimizin ve Tarım ve Orman bakanlığımızın oluşturacağı programlar kapsamında küpeleme hizmeti, aşılama ve veteriner hekimlik hizmetleri v.b. hizmetlerin alınması ve uygulamsı konularının görüşülüp yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 17. Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda birliğe ve kurulması halinde İktisadi işletmeye her türlü demirbaş alımı satımı, taşınır, taşınmaz (bina, arsa, depo vb.) alımı satımı ve kiralanması, araç alımı, satımı ve kiralanması, Hazine ve Ulusal Et Konseyine üye olmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 18. Yurtiçi ve Yurtdışından Besilik Erkek sığır, damızlık gebe düve ve Damızlık süt sığırı temin edilmesi ve kapasite raporlarının çıkarılması, üyelerden taahhüt alınması, ithalat izin işlemlerinin yürütülmesi, özel ve resmi kurum ve kuruluşlardan işlem yapılması, birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması, tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi, hizmet alınması, fiyat araştırılması, yapılması, yaptırılması, çerçeve ve tip sözleşme yapılması yaptırılması, taahhütnamede bulunulması konularında birlik ve kurulması halinde iktisadi işletme yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 19. Et ve Süt Kurumu ile gerekli durumlarda sözleşme yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 20. Yönetim kurulu kararı ile üyelikten geçici ihraç edilen 237 üyenin durumunun görüşülmesi.

 21. Birliğe ve kurulması halinde iktisadi işletmeye personel alınması, çıkarılması ve maaşların belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 22. Birlik yönetim kurulu ve denetim kuruluna ödenecek olan huzur hakkı, yolluk ve oturum ücretlerinin belirlenmesi ve kurulması halinde iktisadi işletme yönetim kuruluna ödenecek olan huzur hakkının belirlenmesi konusunda birlik yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 23. 4 yıllığına Birlik yönetim kurulu, denetim kurulu üyelerinin ve merkez birliği asil ve yedek temsilcilerinin seçilmesi.

 24. Dilek ve temenniler.

 25. Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR