ANTALYA SERBEST BÖLGE KURUCU İŞLETİCİSİ A.Ş.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Genel Kurul toplantısına davet ilanı

ANTALYA SERBEST BÖLGE KURUCU İŞLETİCİSİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131190
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
19.03.2020 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

A S B A Ş
ANTALYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
GENEL KURULA DAVET

 • Şirketimizin Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 19/03/2020 günü saat 10:00’ da ASBAŞ İdare Binası, Serbest Bölge – ANTALYA adresinde yapılacaktır.

 • Toplantı ile ilgili evraklar 03/03/2020 tarihinden itibaren ASBAŞ İdare Binası, Serbest Bölge ANTALYA adresinde tetkike sunulacaktır.

 • Sayın Hissedarlarımızdan toplantıya katılamayacak olanların aşağıda yer alan örnek vekaletname (imza sirküleri ile birlikte) veya noter onaylı vekâletname ile yetkili kılacakları vekillerini toplantıda hazır bulundurabilecekleri saygı ile duyurulur.

Zeki GÜRSES
Genel Müdür

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Yoklama, Açılış ve Saygı Duruşu

 2. Divan Heyetinin seçimi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının divan heyetince imzalanması için Divan’ a yetki verilmesi ,

 3. 2019 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

 4. Yönetim Kurulunun ibrası,

 5. Şirket Ana Sözleşmesinin 60. maddesi gereğince yıllık mali sonuçların değerlendirilerek karar alınması,

 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

 7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’ nın 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,

 9. Dilek ve temenniler,

 10. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

ASBAŞ – ANTALYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
ANTALYA


Hissedarı bulunduğum ASBAŞ-Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin 19/03/2020 tarihinde Serbest Bölge Liman/ANTALYA adresinde saat 10:00’ da yapılacak Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………… ‘yı vekil tayin ettim.


VEKALETİ VEREN İsim/İmza/Tarih

VEKALETİ VERENİN :
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR