AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ilanen tebligat

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027473
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

MANŞET AYDIN 19.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Mehmet AKBULUT

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkaran Merci: Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
2- Tebliğ Olunacak Kişinin Adı ve T.C Kimlik Numarası: Mehmet AKBULUT – **********
3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti: İdari Para Cezası Kararı
4- Tebliğin Konusu:
Aydın İli Söke İlçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Manda Düşen Mevkii açıklarındaki deniz alanında 19.04.2019 tarihinde “Baba Aşık” isimli özel tekne (Mudanya/1500451) ile; 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 24 (b) maddesi, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in Dip Trolüne İlişkin Yasaklar başlıklı 10’uncu maddeye aykırı yasaklı dip trol avcılığı yaptığı gerekçesiyle 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36’ncı maddesinin (i) bendine göre 6.594 – TL (altıbinbeşyüzdoksandört), aynı kanunun 3’üncü maddesi, Su Ürünleri Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine aykırı olarak özel tekne ile dip trolü avcılığı yapması gerekçesiyle 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36’ncı maddesinin (a) bendinin 2. fıkrasına göre 3.292 – TL (üçbinikiyüzdoksaniki) ve aynı kanunun 3’üncü maddesi, Su Ürünleri Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine aykırı olarak Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi olmaması gerekçesiyle 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun (a) bendinin 1. fıkrasına göre 814 – TL (sekizyüzondört) idari para cezası, yukarıda bilgileri verilen kişi adına kesilmiştir.
Bahse konu idari para cezası kararları, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde muhatabın seçeceği malmüdürlüğü/vergi dairesine yatırılacaktır. İdari para cezasını tebliğ tarihinde itibaren en geç 7 (yedi) gün içerinde ödenmesi halinde 1/4 oranında peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. İdari para cezasının taksitle ödenmek istenmesi halinde Söke İlçe Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra ödeme makbuzunun Söke İlçe Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Ödemenin verilen sürede yapılmaması halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümleri uygulanacaktır. Kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren 7 (gün) içerisinde yetkili İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir.
Ayrıca, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36’ncı maddesinde sayılan suç konusu fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları iki misli olarak uygulanır. Suç konusu fiillerin tekrarı, suçun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu suçun tekrar işlenmesini ifade eder.
Söz konusu idari para cezası kararının, adı geçen kişinin MERNİS sisteminde adres kaydının bulunmaması ve yetkili mercilerce adresinin tespit edilmemesi nedeniyle tebligatın ilanen yapılması gereği doğmuştur. Buna göre, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28’inci ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52’nci maddesi uyarınca, ilanen yapılan bu tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonrasında muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR