TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASE VE FİNANSMAN DAİRESİ BŞK.

Bandrol ücreti ihbarnamesinin ilanen tebliği

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASE VE FİNANSMAN DAİRESİ BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034967
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 04.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
NEOI TM ELEKTRONİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Vergi mükellefleri

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖDEME EMRİ

(AMME ALACAKLARI İÇİN)

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU

MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEFİN
Adı Soyadı (Unvanı) : NEOI TM ELEKTRONİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adresi : Nispetiye Cad. Özden Sk. No:13 Etiler Beşiktaş/İSTANBUL
ÖDEME EMRİNİN
Dönemi Türü Vadesi Miktarı (TL)
2013 Yılı Bandrol Ücreti Gecikme Faizi 15 Gün 7.594,40
Toplam 10.862,45
İtiraz Mercii : İstanbul İdare Mahkemesi
İtiraz Süresi : Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
İhbarnamenin Türü : İlanen Tebliğ İlan Tarihi : 07.11.2018 Sayısı : ILN00889606
Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen borcunuz vadesi geçtiği halde ödenmemiştir. Bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde borcunuzu aşağıda hesap numaraları belirtilen bankalara ödemeniz veya borcunuzu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunmanız, haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz icap eder. Bu mecburiyetlere riayet etmediğiniz takdirde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55, 60, 111 ve 114 üncü maddeleri hükümlerine göre;
1- Borcunuzun, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınız hacz edilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceği,
2- Mal bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olacağınız,
3- Mal bildirini gerçeğe aykırı surette yaptığınız veya yaşayış tarzınız mal bildiriminize uymadığı takdirde Üç aydan Bir yıla kadar hapis ile cezalandırılacağınız,
4- Haczi kabil malınız olmadığı yolunda bildirimde bulunmanız halinde bu bildirimle birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son kanuni ikametgah ve iş adresinizi, daimi mükellefiyetiniz bulunan diğer tahsil dairelerini ve kamu idarelerini ve bu dairelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmediğiniz ve nüfus suretini vermediğiniz takdirde bir aya kadar hafif hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağınız,
5- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ödeme emrine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açabileceğiniz, bu taktirde yetkili mahkemenin İstanbul İdare Mahkemesi olduğu, yargılama sonucunda tamamen veya kısmen haksız çıkmanız halinde bu madde uyarınca hakkındaki davanın reddolunduğu tutardaki amme alacağı yüzde 10 (On) zamla tahsil edilir.
6- Bu ödeme emrine ilişkin olarak Bandrol Müdürlüğüne bağlı Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0 312) 4632611 numaralı telefonlarından bilgi alabileceğiniz,
önemle tebliğ olunur.
NOT: FAİZ TUTARI ÖDEME GÜNÜ GÜNCELLENECEKTİR.
Ödeme yapılabilecek banka hesap numaraları aşağıdadır.
Vakıfbank TRT Oran Şubesi BANDROL CEZA HESABI İban No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR