TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye meclis toplantı duyurusu

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046046
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 05.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
11.09.2019 14:00

İçişleri Bakanlığı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (6) (8). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EYLÜL 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13 üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince Meclis Toplantısını 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda (Ayaspaşa Mah. Çerkezköy Yolu Mevkii Kümeevler No:1 59600 Saray/TEKİRDAĞ) yapacaktır. Bilgilerinizi rica ederim.


Kadir ALBAYRAK
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

 • Yoklama ve açılış

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu:

 • Mazeret dilekçeleri
 • 10 Temmuz 2019 tarihli toplantıda verilen 6 adet Soru Önergesinin cevaplarının verilmesi.


GÜNDEM :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. İlimiz, Saray İlçesi, Göçerler Mahallesi, 112 ada 3 nolu parselde bulunan alanda "Nonwovens (Dokunmamış) Kumaş İmalatı ve Hammadde Bağlayıcı Kimyasal Malzeme Depolama" faaliyeti yapılması talebinin 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.73 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 2. İlimiz, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallesinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla, imar planında park alanı olarak görülen, hüküm ve tasarrufu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ilimiz Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1237 ada 1 nolu parselin bitişiği ile İstasyon Mahallesi, 68 ada 13 nolu parselin kuzeyinde imar durumunda park niteliğindeki alanlara su kuyularının (63,00 m2+63,00 m2=126.00 m2) (TESKİ_99, TESKİ_124) açılması planlandığından ekli krokide gösterilen alanların 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) bendi uyarınca kullanım hakkının bedelsiz olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 3. Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ilimiz, Hayrabolu ilçesi, Şalgamlı Mahallesi 191 ada 10 nolu parselde kayıtlı “arsa” vasıflı 1.262,03 m² yüzölçümlü taşınmazın, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan “üzerindeki binalar Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmıştır” şerhine ve Tekirdağ Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 05/06/2018 tarih ve E.7519 sayılı yazısı gereği yapılan İl Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu toplantısına istinaden, Hazine adına bedelsiz olarak devir edilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 4. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesi gereğince Fen İşleri Dairesi Başkanlığı demirbaş ambarına kayıtlı 59-00-13-26 plakalı 2000 model Mitsubishi Greyderin Kapaklı Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin yapılması konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 5. İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 446 ada 33 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 6. İlimiz, Şarköy ilçesi, İstiklal Mahallesi, 114 ada 40, 41, 42 ve 43 numaralı parsellere ilişkin sunulan Şarköy Belediye Meclisinin 02/07/2019 tarih ve 64 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 7. Ergene İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesinde bütçe içi aktarım yapılması ile ilgili 08/07/2019 tarih ve 82 sayılı Meclis Kararının Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 8. Mülkiyeti Muratlı Belediyesine ait olan ilimiz Muratlı ilçesi, Kurtpınar Mahallesi, 127 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan “11 İlçeye Yurt ve Kreş Projesi” kapsamında yurt yapılmak üzere, Muratlı Belediyesinin 02/07/2019 tarih ve 110 sayılı meclis kararına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devir alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 9. TETUS’a dahil olup Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ücretsiz seyahat hakkı bulunan (65 yaş üzeri, engelli, gazi v.b.) vatandaşlarımızı ücretsiz olarak taşıyan (M) plakalı araçlardan şehirlerarası terminallerde aylık 100,00 TL otopark ücreti alınmaması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 10. İlimiz, Marmaraereğlisi ilçesi, Dereağzı Mahallesi, 1271 parsel numaralı taşınmaza ve tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan ve 02.05.2019 tarihli ve 50 sayılı Marmaraereğlisi Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 11. İlimiz, Şarköy ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 54 adaya ilişkin sunulan ve 02.07.2019 tarih ve 65 sayılı Şarköy Belediye Meclis kararıyla oybirliği ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 12. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait olan Alipaşa Mahallesi 1650 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, gerekli yasal prosedürün ve fiziki şartların sağlanması, diğer yapım işleri ile bu işlemlere ait her türlü giderlerin Belediyesince karşılanması şartıyla söz konusu taşınmazla ilgili olarak imar planındaki amacına uygun yapılaşma başlayıncaya kadar Çorlu Belediyesi tarafından geçici süre ile otopark yapılması ve işletilmesi hususunda adı geçen Belediyeye yetki verilmesinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 13. İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi, 433 ada 30 parsel numaralı üzerinde kültür varlığı tescili bulunan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülebilmesi için kurumumuzun uygunluk kararının gönderilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 14. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ilimiz Süleymanpaşa ilçesinde yapılması planlanan "Çevre Yolu Muratlı Caddesi Bağlantı Yolu Projesi" kapsamında yol güzergahında kalan Aydoğdu Mahallesi, 2266 ada 23 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uygulamasının yapılması talep edilmiş olup imar uygulamasının yapılabilmesi amacıyla bazı fonksiyonların düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 15. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ilimiz Süleymanpaşa ilçesinde yapılması planlanan "Çevre Yolu Muratlı Caddesi Bağlantı Yolu Projesi" kapsamında yol güzergahında kalan Aydoğdu Mahallesi, 2266 ada 23 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi uygulamasının yapılması talep edilmiş olup imar uygulamasının yapılabilmesi amacıyla bazı fonksiyonların düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 16. İbrahim CEYLAN tarafından Marmarereğlisi Belediyesine verilen dilekçe ile Bahçelievler Mahallesinde bulunan Arpa Sokak isminin Ceylan Sokak olarak değiştirilmesinin talep edildiği belirtilmiş olup, Ceylan Sokağın Yeniçiftlik Mahallesinde mevcut olmasından dolayı, Yeniçiftlik Mahallesindeki Ceylan Sokak isminin Emek Sokak olarak değiştirilmesi suretiyle, Arpa Sokak isminin Ceylan Sokak olarak değiştirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 17. Süleymanpaşa İlçesinin kuzey ulaşımının sağlanması ve Hükümet Caddesine alternatif doğu-batı aksının oluşturulabilmesi için Topçu Caddesi (20 m) ve devamında Osman Kavrakoğlu Caddesinin (20 m) Topçu Caddesi ile Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı arasında kalan kısmının Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanına alınması talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki, Görev ve Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 18. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Teşkilatının Norm Kadro Esaslarına uygun olarak hazırlanan II sayılı cetvelin 5216 sayılı Kanununun 18 inci maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 19. Muratlı ilçesi Hanoğlu Sulama Göleti Projesi içinde kalan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına tescili yapılan; Karacakılavuz Mahallesi 9960 nolu parsel, Hanoğlu Mahallesi 267 (3/32 hisse ile) nolu parsel, 691 nolu parsel ve 693 (3/32 hisse ile) nolu parsel ile Süleymanpaşa ilçesi Naip-Yazır sulama göleti projesi içinde kalan Yazır Mahallesi 154 ada 1 nolu parsel (eski 384 parsel), 153 ada 2 nolu parsel (eski 388 parsel), 153 ada 1 nolu parsel (eski 389 parsel), 150 ada 2 nolu parsel (eski 391 parsel), 152 ada 1 nolu parsel (eski 397 parsel), 157 ada 131 nolu parsel (eski 654 parsel), 147 ada 1 nolu parsel (eski 525 parsel), 155 ada 1 nolu parsel (eski 383 parsel), 152 ada 5 nolu parsel (eski 642 parsel) ve Yayabaşı Mahallesi 142 ada 1 nolu parselin (eski 276 parsel), 04/04/2012 tarih ve 386 sayılı İl Genel Meclisi kararı, 04/11/2013 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı, 19/03/2014 tarihinde imzalanan “D.S.İ. 11.Bölge Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Özel İdaresi arasında Muratlı-Hanoğlu ve Merkez-Naip-Yazır Göletleri devir sözleşmesi”, 24/04/2014 tarihli Orman ve Su İşleri Bakanlığı onayı ile 5393 sayılı Yasanın 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü” ne bedelsiz olarak devir edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 20. Mülkiyeti Ergene Belediyesine ait olan ilimiz Ergene ilçesi, Ulaş Mahallesi, 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan “11 İlçeye Yurt ve Kreş Projesi” kapsamında gündüz bakımevi-kreş yapılmak üzere, Ergene Belediyesinin 11/06/2019 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devir alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 21. İlimiz Ergene İlçesinde Canlar Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ne ait Ergene-1 OSB dışında kalan 2697 nolu parselin Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisine alınması konusunda Kurumumuzun uygunluk görüşünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(n) ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 22. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi gereğince katılımcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde hazırlanmış olan 2020-2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin ”a” bendi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 23. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki, Görev ve Uygulama Yönetmeliğinin Teknik Çalışma ve Sekretarya başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci bendinde değişiklik talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 24. İlimiz Çerkezköy İlçesi genelinde yapılan incelemeler neticesinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince tespit edilen isimlendirilmesi gereken cadde ve sokaklar ile mükerrer cadde ve sokaklara yeni isim verilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması
 25. İlimiz, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1203 ve 1211 nolu adaların arasında kalan, 51.458,44 m2 yüzölçümlü, imar planında “Park alanı” fonksiyonundaki, sorumluluk alanı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Yeşil Alanın ekli krokide gösterildiği üzere 8.000,00 m2’lik kısmının Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihtiyaç malzemelerinin (taş tozu, çakıl, beton, büz ve bilezik vb.) geçici olarak depolanması için "Açık Malzeme Deposu" olarak kullanılması amacıyla kullanım hakkının bedelsiz olarak 5 (beş) yıl süre ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun, 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 26. Kurumumuz ve Marmaraereğlisi Belediyesi ile işbirliği içerisinde hazırlanan Marmaraereğlisi İlçesi, Enerji Depolama Alanına Ait 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 nci maddesi (3 üncü) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 27. Kurumumuz ve Marmaraereğlisi Belediyesi ile işbirliği içerisinde hazırlanan Marmaraereğlisi İlçesi, Enerji Depolama Alanına Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b), 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 28. 2019 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulup mali destek almaya hak kazanan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ahşap Atölyesi isimli projenin kurumumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 121.919,01 TL tutarındaki toplam eş finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK'ın yetkili kılınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 29. Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2018 tarih ve 1181 nolu kararı ile kabul edilen 2019 yılı ücret tarifelerinde Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen hasta nakil ambulans hizmetleri ile ilgili ücret tarifesindeki Not:1'de yer alan ''Otoban, köprü, feribot ücretleri hasta yakını tarafından ödenir. (Gidiş-Dönüş)'' ibaresinin karışıklığa yol açması nedeniyle bu ibarenin; ''Otoban, köprü ve feribot giderleri fiyata dahil olup idarece ödenir. (Gidiş-Dönüş) şeklinde değiştirilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Miras Atölyesi I Projesi kapsamında plan tadilatı yapılarak meydana dönüştürülen ilimiz Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 321 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması işinin 2019 Yılı Yatırım ve Kamulaştırma Programına alınması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 31. İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 128, 129, 131 ve 1612 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarihli ve 1080 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27/08/2019 tarih ve E.17855 sayılı yazısı Kurumumuza gönderilmiş olup; konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 32. Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması,
 33. Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz 2019 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR