SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye meclis toplantısı ilanı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890609
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
12.11.2018 14:00

İçişleri Bakanlığı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (6) (8). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/11/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 1. Adapazarı Alandüzü Mah. 1376 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifine ait Kom.R.

 2. Adapazarı Hızırtepe Mah. 644 ada, 4 nolu parselin ve 4300 ada, 1 nolu parselin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ait Kom.R.

 3. Adapazarı Camili Mah. 1561 ada, 1, 1562 ada, 1, 1563 ada, 1,1564 ada, 1 nolu parsellerin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ait Kom.R.

 4. Adapazarı Maltepe Mah. 673 ada, 1 nolu parsel ile 674 ada, 8 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Kom.R.

 5. Adapazarı 15 Temmuz Camili Mah. ve Karaman Bağlantı Yolu ve Yakın Çevresini kapsayan yaklaşık 118 ha. alana yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Kom.R.

 6. Serdivan Kemalpaşa Mah. 15279 nolu parsel ve bitişiğinde bulunan kadastral boşluk ile 2242 ada, 1 nolu parsel ile 18576-18577-14882-14883 ve 14884 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ait Kom.R.

 7. Serdivan İstiklal Mah. 6552- 6554 nolu parseller ile 9591-7381 ve 7382 nolu parseller arasındaki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Kom.R.

 8. Serdivan Kemalpaşa Mah. 1509 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Kom.R.

 9. Erenler İlçesi Plan Hükmü Maddelerine yapılan itirazlar ve İlave Plan Hükümlerine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü Değişikliklerine ait Kom.R.

 10. Hendek Başpınar Mah. 192 ada, 24 nolu parseli kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifine ait Kom.R.

 11. Hendek İlçesinden geçen TEİAŞ 154 Kv Osmanca-Adapazarı (yenileme) Enerji İletim hattının ve bazı direklerde yapılan değişikliklerin imar planına işlenmesine ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ait Kom.R.

 12. Hendek Büyükdere Mah. 1348 ada, 6-8 ve 13 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Kom.R.

 13. Hendek Büyükdere Mah. 1336 adanın kuzey doğusunda yer alan kadastral boşluktaki 19 m2’lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Kom.R.

 14. Hendek Başpınar Mah. 181 ada, 4 ve 49 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Kom.R.

 15. Hendek Mahmutbey Mah. 495 ada, 3-4-5-6 ve 7 nolu parseller ile 102 ada, 67 ve 266 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Kom.R.

 16. Akyazı (Seyfeler Mah.) 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazlara ait Kom.R.

 17. Akyazı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan notu eklenilmesine ilişkin Kom.R.

 18. Akyazı Vakıf Mah. 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan hükümleri ile plan açıklama raporuna ait Kom.R.

 19. Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan- askı süresinde yapılan itirazlara ait Kom.R.

 20. Arifiye Fatih Mah. 132 ada, 2-3 ve 4 nolu parseller ile, 984 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifine ait Kom.R.

 21. Arifiye Fatih Mah. 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’na ilan askı süreci içerisinde yapılan iki adet itiraza ait Kom.R.

 22. Güney Planlama Alt Bölgesi ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planları “8.2 Maddesi ile, 6.2 maddesinde yer alan Plan Hükmü değişikliklerine ait Kom.R.

 23. Kocaali ilçe Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlara ait Kom.R.

 24. Otopark Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 11. Fıkrasının (a) bendine istinaden 16 ilçe için yapılan otopark gruplandırmasına ait Kom.R.

 25. Adapazarı Mah. 312 ada 13 ve 15 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifleri.

 26. Adapazarı Ekizce Osmaniye Mah. 2133 ada 30 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilmesine yönelik talebin görüşülmesi.

 27. Adapazarı Tepekum Mah. 4473 ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 28. Adapazarı Güneşler Mah. 691 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 29. Adapazarı Korucuk Mah. 1749 ada 3 nolu parsel ve batısındaki Park Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 30. Serdivan İstiklal Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan itiraz.

 31. Serdivan Orta Mah. kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan Serdivan Belediye Meclisince kabul edilen kısımlarının görüşülmesi.

 32. Serdivan Beşköprü Mah. 16244 nolu parselin güneyinde, 1169 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

 33. Serdivan 32 Evler Mah. 1658-15466-15475-15476-15708-15709-15710-15711-15713-16442-16443 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

 34. Serdivan İstiklal Mah. 13513 nolu parsel ile 17182-17616-17617 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği.

 35. Serdivan Kemalpaşa Mah. 1976 ada 2 ve 3 nolu parseller, 1983 ada 1-2-3-4-5 nolu parseller, 14845, 14844,14843, 14913, 14914 nolu parseller ile 2242 ada 1 nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 36. Serdivan Esentepe Mah. 18060 ve 5606 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği.

 37. Serdivan Arabacı alanı 1363 ada 1 ve 4 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği.

 38. Serdivan Arabacı alanı 1285 ada 1 nolu parsel ile 9310-9311-9321-9322-4985 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliği.

 39. Erenler Emirler Mah. sınırlarında kalan tarım alanı olarak planlanan alanının 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına uygun olarak konut alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

 40. Erenler İlçesi, Erenler Mah. 11788 no.lu parselin “Teknik Altyapı Alanı” gösteriminden “Küçük Sanayi Alanı (KSA)” gösterimine alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

 41. Arifiye Arifbey Mah. 735 ada 1 nolu parsel ve 734 ada 19 nolu parseller için “Ticaret Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

 42. Sapanca Kurtköy Dibektaş Mah. 4 pafta, 285 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.

 43. Sapanca Kırkpınar- Soğuksu Mah. 1581, 1665 ve 2924 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.

 44. Sapanca İlmiye Mah. 306 nolu parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

 45. Sapanca Kuruçeşme Mah. 256,257,258,259 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 46. Sapanca Mahmudiye Mah. Dereiçi mevkii, 76 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 47. Sapanca İzmit Cad.de bulunan Konut Altı Ticaret Alanlarında (M1) yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 48. Sapanca Kuruçeşme Mah. 240,241 ve 242 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 49. Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/06/2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile 2 münferit noktada uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikleri ve 1 adet Plan notu ilavesi.

 50. Kaynarca Merkez Mah. 155 ada, 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.

 51. Taraklı Yusufbey Mah.de KM:13+542-24+769 güzergâhları kamulaştırma koridorunun işlenilmesine yönelik Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nce hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

 52. Taraklı Hacımurat Mah. 3261 no’lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi.

 53. Adapazarı Harmantepe Mah. 289 nolu parselin mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere kamu yatırımı kararı alınması.

 54. Sapanca Rüstempaşa Mah. 15 pafta, 15 ada, 12 nolu 3.233,00 m2 yüzölçümlü parselin mezarlık olarak devri işlemleri için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.

 55. Eski Zirai Donatım Fabrikasının bulunduğu alanın “Kent Park” olan isminin “Donatım Park” olarak değiştirilmesi.

 56. İşletme hakkı BELPAŞ’a verilen Geyve Sosyal Gelişim Merkezi kantininin tahsisinin iptal edilmesi.

 57. Yükseköğrenim öğrencileri kapsamında Ön Lisans ve Lisans programı öğrencilerine tanımlanan %30 öğrenci indiriminin, yalnızca belediye otobüslerinde geçerli olmak kaydıyla Yüksek lisans ve Doktora programında eğitim gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayacak şekilde Seyahat Kartları Yönetmeliğinin revize edilmesi.

 58. Delft Belediyesi ile imzalanmış olan “Kardeş Şehir Protokolü’nün” karşılıklı olarak feshedilmesi.

 59. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi.

 60. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerinin 2019 Mali yılı Gelir ve Ücret tarifelerinin görüşülmesi.

 61. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gider Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin bütçe tahminleri.

 62. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ve 2020-2021 yıllarına ilişkin bütçe tahminleri.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR