DEVREK MERMER SAN. VE TİC.A.Ş.

Devrek Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

DEVREK MERMER SAN. VE TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130058
Şehir : Zonguldak / Devrek
Yayınlandığı Gazeteler

DEVREK POSTASI 12.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları ve kamuoyu
Toplantı Tarihi
:
01.03.2020 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVREK MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Ticari Adresi: Özpınar Köyü Çay Mahallesi No:53 Devrek/Zonguldak

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/02/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 01/03/2020 tarihinde, saat: 11:00’da, Özpınar Köyü Çay Mahallesi No: 53 Devrek/Zonguldak adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış.

2. Toplantıyı yönetmek üzere başkan, yazman ve oy toplayıcı üyenin seçilmesi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

4. 31.12.2019 tarihi itibariyle düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakere edilmesi.

5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun aklanması, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanarak kabulü veya reddi hususunda karar alınması.

6. Kar dağıtımı ile ilgili olarak 2019 faaliyet dönemine ait karın görüşülmesi ve karar alınması.

7. 2015-2016-2017-2018 geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilave edilmesinin görüşülmesi.

8. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 2020 yılı hesap döneminde verilecek ücretlerin tespiti.

9. Dilek ve temenniler.

10. Kapanış.

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Devrek Mermer Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
01/03/2020 tarihinde saat 11:00'da Özpınar Köyü Çay Mahallesi No:53 Devrek/Zonguldak adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR