TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkin tebliğ

TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Miras ortaklığından dolayı elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilmesi
Tebligat Muhatabı
:
Mirasçılar

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Tavas Tapu Müdürlüğünden:

İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından dolayı elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Kızılca Mahallesi 10966 parsel sayılı taşınmazın 1/8 hissesi İsmail evlatları Ali SALLAMACI, Halil SALLAMACI, Umman SANVERDİ, Cennet KÜÇÜKEL, Elif MÜREN, Hüseyin evlatları Ramazan BAHAT, Mehmet BAHAT, Ali BAHAT, Arzu AKSOY, İbrahim evlatları Ayşe BAHAT, Aziz ÜĞÜR, Hatice GEBEŞCİ, Ömer kızı Hatice İLGEÇ, Hasan evlatları Hatice TİLLEM, Gülsün İLGEÇ, Bekir İLGEÇ, Ümmühan ÜSKES, İlhan kızı Feriştah İLGEÇ, İbrahim evlatları Cansu İLGEÇ, Canan İLGEÇ, 1/4 hissesi İsmail evlatları Ali SALLAMACI, Halil SALLAMACI, Umman SANVERDİ, Cennet KÜÇÜKEL, Elif MÜREN, Hüseyin evlatları Ramazan BAHAT, Mehmet BAHAT, Ali BAHAT, Arzu AKSOY, İbrahim evlatları Ayşe BAHAT, Aziz ÜĞÜR, Hatice GEBEŞCİ, Ömer kızı Hatice İLGEÇ, Hasan evlatları Hatice TİLLEM, Gülsün İLGEÇ, Bekir İLGEÇ, Ümmühan ÜSKES, İlhan kızı Feriştah İLGEÇ, İbrahim evlatları Cansu İLGEÇ, Canan İLGEÇ adlarına kayıtlı iken; Tavas Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen 07/02/2007 tarih 2007/81 Esas ve 2007/80 Karar sayılı, Tavas Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen 12/12/2016 tarih 2016/947 Esas ve 2016/989 Karar sayılı, Tavas Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen 21/09/2016 tarih 2016/669 Esas ve 2016/698 Karar sayılı veraset belgelerine istinaden İsmail evlatları Ali SALLAMACI, Halil SALLAMACI, Umman SANVERDİ, Cennet KÜÇÜKEL, Elif MÜREN, Hüseyin evlatları Ramazan BAHAT, Mehmet BAHAT, Ali BAHAT, Arzu AKSOY, İbrahim evlatları Ayşe BAHAT, Aziz ÜĞÜR, Hatice GEBEŞCİ, Ömer kızı Hatice İLGEÇ, Hasan evlatları Hatice TİLLEM, Gülsün İLGEÇ, Bekir İLGEÇ, Ümmühan ÜSKES, İlhan kızı Feriştah İLGEÇ, İbrahim evlatları Cansu İLGEÇ, Canan İLGEÇ isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanunu’na eklenen EK 3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.
Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 25/07/2018 tarih Çarşamba günü, saat 08:00 dan itibaren 27/08/2018 tarih Pazartesi günü, saat: 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir… 25/07/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR