CEYHAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkin tebligat

CEYHAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01067503
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 21.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Mirasçılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik (3) (4). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ceyhan Tapu Müdürlüğünden;

İLANEN DUYURULUR
(Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)

Adana İli Ceyhan ilçesi Çerkezkaramezar Mah. 30 parselin 1/1 hissesi ile Çerkezkaramezar Mah. 52 parselin 491/1764 hissesi Mehmet oğlu Emir YENER adına kayıtlı iken Emir YENER'in 1983 yılında ölümüyle Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesince verilen 04/12/2018 tarih 2018/273-1327 Esas-Karar karar sayılı veraset belgesi gereğince elbirliği halinde intikal yapılmıştır. Elbirliği halinde kayıtlı iken mirascılardan Fatma AKALIN vekili Mustafa Taner TURAN veraset Belgesindeki kanuni payları oranında iştirakın feshi(paylı mülkiyete)çevrilmesi için 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden talepte bulunmuştur.


Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar anılan Kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Postada vs. olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İşlemle ilgili herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR