BOĞAZİÇİ SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şİ

Genel kurul toplantı duyurusu

BOĞAZİÇİ SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00900762
Şehir : Kocaeli / Gebze
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GEBZE 19.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BOĞAZİÇİ SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Genel kurul üyeleri
Toplantı Tarihi
:
18.12.2018 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GEBZE

Ticaret Sicil No: 11562

Ticaret Unvanı

BOĞAZİÇİ SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi,4-Kısım, D-4015 Sokak, No:2 Kat:2 Gebze / Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Genel Kurulu'nu yapmak üzere Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/844 Esas sayılı kararı ile Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ESRA UĞUR'u 09.11.2018 tarihli kararı ile yetkilendirmiştir.

Mahkemenin tarafıma verdiği yetkiye istinaden 18/12/2018 tarihinde, saat: 10:00’da, Dilovası Org.San.Bölgesi, 4-Kısım, D-4015 Sokak, No: 2, Kat: 2 Gebze / Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016-2017 yılı Olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Çağrı'yı Davet Eden

ESRA UĞUR

GÜNDEM:

  1. Başkanlık divanının seçimi,genel kurul zaptının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.

  2. 2016-2017 Yılı Bilanço ile Gelir/Gider hesaplarının müzakeresi,kabulü yada reddi hakkında karar alınması.

  3. Yönetim kurulunun ibrası hakkında karar alınması

  4. Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi

  5. Yeni Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti hakkında karar alınması

  6. Dilek ve temenni

  7. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Boğaziçi Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 18/12/2018 tarihinde saat 10:00.'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi,4-Kısım,D-4015 Sokak, No:2, Kat:2 Gebze / Kocaeli adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR