ŞENLER KERESTECİLİK İNŞAAT TİC. VE SANAYİ A.Ş.

Genel kurul toplantısına davet

ŞENLER KERESTECİLİK İNŞAAT TİC. VE SANAYİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049446
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Şenler Kerestecilik ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Şirket Ortakları
Toplantı Tarihi
:
27.09.2019 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 6336
Ticaret Unvanı
Ş
ENLER KERESTECİLİK VE İNŞAAT TİCARET SANAYİ

ANONİM ŞİRKETİ


Ticari Adresi : Semerciler Mah.Dr.Nuri Bayar Cd.Şenler Psj.No:27 Adapazarı/SAKARYA

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10/09/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden 27/09/2019 tarihinde saat: 10:00' da Semerciler Mah. Dr. Nuri Bayar Cad. Şenler Pasajı No: 27 Adapazarı / Sakarya adresinde aşağıda yazılı gündem maddeleri
çerçevesinde 2018 yılı ile ilgili olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ile yönetim kurulu toplantı gününden 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplarimizin emirlerine amade bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile vekillerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ŞENLER KERESTECİLİK VE İNŞAAT
TİCARET SANAYİ A.Ş.


TOPLANTI GÜNDEMİ :
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- 2018 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4- Yönetim kurulunun ibrası
5- 2018 yılı karı hakkında görüşülüp karar verilmesi,
6- Yönetim kuruluna verilecek ücretin belirlenmesi,
7- Yönetim kurulu seçimi,
8- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı ŞENLER KERESTECİLİK VE İNŞAAT TİCARET SANAYİ A.Ş.' nin 27/ 09/ 2019
günü saat 10:00' da Semerciler Mah.Dr. Nuri Bayar Cd. No: 27 Adapazarı adresinde yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündem maddelerinin karara bağlanması
için oy kullanmaya …………….……………………………………'i vekil tayin ediyorum.

Vekalet veren : ……………………………… İsim, İmza, Tarih
VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adeti :
Oy Miktarı :
Adresi : …………………………………
..……………………………….

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletname noter tasdiksiz olması halinde
vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye eklemesi gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR