TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Hisse hatasının düzeltilmesine ilişkin ilan

TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Saim kızı Herdem Gülbahçe ÖZGÜL, İsmet kızı Beyza KARLI, İsmet kızı Herdem ARUN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik (3) (4). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Tavas Tapu Müdürlüğünden :


İLANEN DUYURULUR.
(Kızılcabölük Mahallesi 456 da 71 parseldeki hisse hatası düzeltilecektir.)

Denizli İli Tavas İlçesi Kızılcabölük Mahallesi 456 ada 71 parsel nolu 3649,82 m2 miktarlı bağ vasıflı taşınmazın tamamı Hüseyin oğlu İsmail GÜLBAHÇE adına kayıtlı iken,31/07/1981 tarih ve 1694 yevmiye ile taşınmaz, İsmail GÜLBAHÇE mirasçıları arasında taksim edilerek 1627/3700 hissesi Herdem GÜLBAHÇE, 611/3700 Hüseyin GÜLBAHÇE, 721/3700 hisse Mustafa GÜLBAHÇE, 343/3700 hisse İsmet GÜLBAHÇE adlarına tescil edilmiş, yapılan bu işlemde 398/3700 hisse ise taksim dışı bırakılmıştır. Resmi senedin ve işleme ait evrakı müsbitenin incelenmesiyle intikal maliklerinden Nail GÜLBAHÇE'ye bu taksim işleminde başka parsellerdende hiç pay verilmediği tespit edilmiş, bu parselde eksik olan 398/3700 hissenin Nail GÜLBAHÇE'ye verilmesi gerekirken sehven unutularak resmi senede yazılmayarak Nail GÜLBAHÇE'ye hisse verilmemiştir. Yapılan bu hatanın düzeltilebilmesi için, Saim kızı Herdem Gülbahçe ÖZGÜL, İsmet kızı Beyza KARLI, İsmet kızı Herdem ARUN’un Müdürlüğümüze yada kendisine en yakın tapu Müdürlüğüne gelerek muvafakat vermesi halinde eksik olan 398/3700 hisse Nail GÜLBAHÇE adına tescili yapılarak parseldeki hisse hatası düzeltilecektir.Müdürlüğümüze düzeltme için gelerek muvafakat edilmediği takdirde, 10/07/2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23/07/2019 tarih ve 2019/7 (1801) sayılı genelge gereğince ilanın tebliğinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde hisse hatası Müdürlüğümüzce re'sen düzeltilecektir.Müdürlüğümüzce yapılan düzeltme işlemine karşı, ilanın tebliğinden itibaren 60(altmış) gün içerisinde Tavas Asliye Hukuk Mahkemesine dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava açılmadığı takdirde düzeltme işlemi kesinleşecektir.05/02/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR