TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Hisse hatasının düzeltilmesine ilişkin ilan

TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133796
Şehir : Denizli / Tavas
Yayınlandığı Gazeteler

GERÇEK FETHİYE 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Mehmet Emin ÖK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik (3) (4). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Tavas Tapu Müdürlüğünden :

İLANEN DUYURULUR.
(Kızılcabölük Mahallesi 496 da 17 parseldeki hisse hatası düzeltilecektir.)

Denizli İli Tavas İlçesi Kızılcabölük Mahallesi 496 ada 17 parsel nolu 2270.43 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı murisiniz Ömer kızı Hatice ÖK adına kayıtlı iken, malikin ölümü ile 13/06/1975 tarih ve 1104 yevmiye ile intikal işlemi, intikal işlemine müteakip 13/06/1975 tarih ve 1105 yevmiye ile taksim işleminde bu parsel işleme alınmadığı halde sanki işleme yapılmış gibi tapu kütüğüne tescil olmuştur. Dolayısıyla bu parseldeki tescil geçersiz olup, yapılan bu hatanın düzeltilebilmesi için, Hüseyin kızı Hatice ÖK ve Salih oğlu Mehmet Emin ÖK’ün Müdürlüğümüze veya bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne gelerek muvafakat vermeniz halinde taşınmazdaki hisse hatası düzeltilecektir. Müdürlüğümüze düzeltme için gelerek muvafakat edilmediği takdirde, 10/07/2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23/07/2019 tarih ve 2019/7 (1801) sayılı genelge gereğince ilanen tebligat tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde hisse hatası Müdürlüğümüzce re'sen düzeltilecektir. Müdürlüğümüzce yapılan düzeltme işlemine karşı, tebligat tarihinden itibaren 60(altmış) gün içerisinde Tavas Asliye Hukuk Mahkemesine dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava açılmadığı takdirde düzeltme işlemi kesinleşecektir.05/02/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR