TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Hisse hatasının düzeltilmesine ilişkin ilan

TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133806
Şehir : Denizli / Tavas
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Gül Ayşe KEYSAN, Hüseyin KEYSAN, Mustafa Ali KEYSAN

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Tavas Tapu Müdürlüğünden :

İLANEN DUYURULUR.

(Konak Mahallesi 241 da 1 parseldeki hisse hatası düzeltilecektir.)

Denizli İli Tavas İlçesi Konak Mahallesi 241 ada 1 nolu parselin 18/3809 hissesi Ramazan evlatları Gül Ayşe KEYSAN, Hüseyin KEYSAN, Mustafa Ali KEYSAN adlarına kayıtlı olup, bu parselde 28/01/1999 tarih ve 79 yevmiye ile yapılan imar uygulamasında muris İsmail oğlu Hüseyin KEYSAN'ın payına 24/3809 hisse düştüğü halde, 54/3809 hisse olarak tescile dilmiş ve 14/03/2001 tarih ve 505 yevmiye ile yapılan taksim işleminde ise yanlış olan 54/3809 hisse taksim edilmiştir. Yukarıda belirtilen isimler Müdürlüğümüze yada kendilerine en yakın tapu Müdürlüğüne gelerek muvafakat vermesi halinde parseldeki hisse hatası düzeltilecektir. Müdürlüğümüze düzeltme için gelerek muvafakat edilmediği takdirde, 10/07/2019 Tarihli 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23/07/2019 tarih ve 2019/7 (1801) sayılı genelge gereğince bu ilanın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hisse hatası Müdürlüğümüzce re'sen düzeltilecektir. Müdürlüğümüzce yapılan düzeltme işlemine karşı, tebligat tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Tavas Asliye Hukuk Mahkemesine dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava açılmadığı takdirde düzeltme işlemi kesinleşecektir. 05/02/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR