ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İdari para cezasının ilanen tebliği

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
EXODUS İNTERNATİONAL MADENCİLİK İNŞ. ENERJİ TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

EXODUS İNTERNATİONAL MADENCİLİK İNŞ. ENERJİ TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. (V.No: **********) adına tanzimli 07.12.2016 tarihli ve 16/24308261/0910/000018597 Belge Numaralı G.İ.İ kapsamında Müdürlüğümüzde onaylı 16351900IM023185/07.12.2016 sayı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile 3 ay süre ile ithal edilen ve peyderpey alınan ek süre ile 02.12.2017 tarihine kadar yurtta kalma süresi olan geçici ithale konu eşyanın bu tarihten sonra, ihraç edildiği veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılamamıştır. Firma adına işlem gören 07.12.2016 tarih ve IM0023185 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi için düzenlenen 20.02.2019 tarih19351900CK000382 sayılı ceza kararı muhteviyatı 146.229,18-TL para cezası ve 19.02.2019 tarihli ve 19351900ET000044 sayılı Ek Tahakkuk Kararına konu 8.753,96-TL’lik tahakkukun firma adresine tebliğ edilememesi nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve 29. Maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanun’un 31. Maddesi ve Tebligat Tüzüğü’nün 46. Ve 47. Maddeleri ile 49. Maddesi uyarınca İlanen yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca söz konusu ceza kararı ile gelir eksikliğine karşı 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242/1 inci maddesine istinaden on beş gün içerisinde Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, itiraza bir üst Makam tarafından verilen red kararına karşı yasal süresi içerisinde işlemin yapıldığı yerdeki İdari Yargı Mercilerine başvurulabileceği kesinleşen alacağın teminatlı bir alacak olması nedeniyle teminatın garameten bölüştürülmek suretiyle cebren tahsilata konu edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR