ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İdari yaptırım kararının tebliği

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01099097
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 12.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
KONAKLI AHM MADEN TUR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "KONAKLI AHM MADEN TUR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ." İdari Yaptırım Kararı Tebligatı

İlimiz, Alanya İlçesi, Gözübüyüklü Mahallesinde faaliyet gösteren işletmenizden, 09.08.2019 tarih ve 61484 sayılı İl Müdürlüğümüz yazısı ile bilgi ve belge talep edilmiş olup, İl Müdürlüğümüze herhangi bir bilgi ve belge sunulmamıştır. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (g) bendinde belirtilen "12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ..." biçiminde tariflenen kabahat fiilinin işlenmesi nedeniyle "KONAKLI AHM MADEN TUR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ." unvanlı işletmeye 18.037 (On Sekiz Bin Otuz Yedi) TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.

Bahse konu idari para cezası ile ilgili olarak yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren;
- 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesi (1) bendinde yer alan hüküm gereği 1 ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödemesinin yapılması ve ödeme yapıldığına dair ödeme belgesinin İl Müdürlüğümüze gönderilmesinin gerektiği,

- 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca idarî yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabileceği, dava açmış olmanızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca düzenlenen idari para cezasının tahsilini durdurmayacağı,

- İdari yaptırım kararına konu olan kabahat fiilinin, fiilin ilk işlendiği tarihten itibaren 3 yıl içinde tekrar işlenmesi halinde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ' de belirtilen idari para cezasının birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarlarında iki kat arttırılarak uygulanacaktır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR