OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı değişikliği hakkında kamuoyunu bilgilendirme

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168064
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 02.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu ve tapu malikleri

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Covid - 19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı kanun;) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde 1 - a) ve b) bentleri gereği, 23.03.2020 ile 21.04.2020 ve 16.03.2020 ile 14.04.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı ve değişikliklerinin askı süreleri daha önceden durdurulmuş olması nedeniyle kalan süreler ile ilgili olarak,

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 01.06.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 4169 ada 5 parselde plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 03.10.2018 gün ve 682 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.11.2018 gün ve 2705 sayılı kararı ile değiştirilerek ve UİP-1504,59 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.02.2020 tarih ve 9427 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
2 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ebu İshak Mahallesi 3977 ada 20-21-22-32-33-35-36 parsellerde plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 04.09.2019 gün ve 508 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2019 gün ve 1501 sayılı kararı ve UİP-8079,3 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.02.2020 tarih ve 9423 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
3 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan (Aynalı Çarşı) Orhanbey Mahallesi 5823 ada 16, 22 ve 35 parsellerde plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 03.07.2019 gün ve 448 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2019 gün ve 1186 sayılı kararı ve UİP-634,27 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.02.2020 tarih ve 9421 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
4 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 4162 ada 1 parselde plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 04.09.2019 gün ve 510 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2019 gün ve 1501 sayılı kararı ve UİP-637,10 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.02.2020 tarih ve 9417 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
5 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu Osmangazi Belediye Meclisi’nin 04.09.2019 gün ve 522 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2020 gün ve 382 sayılı kararı ve UİP-25504,4 sayı ile onaylanmıştır.
6 1/1000 ölçekli Dürdaneköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 2. Askı itirazları ile ilgili 10040 ada 516-545 parsellerde plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 08.01.2020 gün ve 37 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2020 gün ve 382 sayılı kararı ve UİP-28969,1 sayı ile onaylanmıştır.
7 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında IV Nolu Bölge H21B25D 1B-1C-1D paftalarda plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 08.01.2020 gün ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2020 gün ve 382 sayılı kararı ve UİP-4300,12 sayı ile onaylanmıştır.
8 1/1000 ölçekli Alaşarköy Mahallesi 4476 ada 39-40 parseller, 4477 ada 38-39-40-41-42 parseller ile 4478 ada 61-62-63 parsellerde plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 08.01.2020 gün ve 43 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2020 gün ve 382 sayılı kararı ile değiştirilerek ve UİP-40660 sayı ile onaylanmıştır.
9 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi 4823 ada 1 parselde plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisi’nin 03.10.2018 tarih ve 685 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2019 tarih ve 1501 sayılı kararı ve UİP-1504,60 ile değiştirilerek onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.02.2020 tarih ve 9414 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.


Başkan a.
Başkan Yardımcısı

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR